Lokaal het eerlijke verhaal

Dit hebben we in 2015 voor elkaar gekregen:
– AANDACHT VLUCHTHINGENWERK
– INNOVATIEFONDS WMO
– EXTRA AFVALINZAMELING PLASTIC EN KARTONNEN DRANKVERPAKKINGEN


Zomerreces bijna voorbij.

26 augustus 2015

– Donderdag 16 juli 2015 was de laatste raadsvergaderdag voor het zomerreces. Op de agenda stond de voorjaarsnota 2015 / kadernota 2016 met als belangrijkste vraag: “Wat is de toekomstvisie van de gemeente Drimmelen?” Zijn we een sociale faciliterende gemeente, die inwoners, ondernemers stichtingen en verenigingen op allerlei vlakken kansen biedt? Zijn we een gemeente

lees verder »

‘Visie Verkeersstructuur Hooge en Lage Zwaluwe’, een document waar lang naar uitgekeken is.

16 juli 2015
Foto (foto Rapport Arcadis)

PvdA Drimmelen stelt uitvoeren van alle maatregelen in ‘de visie’ voor om de problemen op te lossen. –  Tijdens de opinieronde van 9 juli is deze visie door de verschillende fracties besproken. De massale aanwezigheid van inwoners uit Hooge en Lage Zwaluwe op de publieke tribune geeft aan hoe belangrijk de noodzaak is om na

lees verder »

PvdA Drimmelen wil volwaardige sporthal in Terheijden ipv dure aanbouw aan De Cour

24 juni 2015

Morgenavond, donderdag 25 juni, bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen de uitbreiding van De Cour met een Dojo (kleine sportzaal). Het budget voor deze aanbouw en de daarbij benodigde aanpassingen aan De Cour overschrijden het budget van 642.500 euro ruimschoots. Het nieuwe budget ligt ruim boven de 1 miljoen euro. Aan de uitbreiding van

lees verder »

PvdA Drimmelen wil garantie dat Dongemond College in Made blijft

door Arjen van Drunen op 13 juni 2015

Voor de verkiezingen van 2014 was er een meerderheid voor nieuwbouw van het Dongemond College. Na de verkiezingen was die meerderheid er feitelijk nog steeds, maar door de grote draai van Lijst Harry Bakker ging het feest niet door.  > Voor de PvdA Drimmelen zijn er op dit dossier twee pijlers: namelijk behoud van het

lees verder »