Lokaal het eerlijke verhaal

Zoals u weet staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor de deur. PvdA Drimmelen gaat stevig campagne voeren. Ons thema voor de komende 4 jaar is: ‘ Lokaal het eerlijke verhaal’. Wij bieden de gemeente Drimmelen een eerlijk en realistisch programma wat past bij deze tijd. Onze focus komt daarbij te liggen op zorg en bouw. De komende tijd gaat u nog van ons horen!!


Hier staan wij voor

  • Lokaal: voorzieningen van onze kernen behouden
  • Sociaal: aandacht voor de mensen die het nodig hebben
  • Eerlijk verhaal: Geen beloftes doen die we in deze tijden niet waar kunnen maken

Wegen in gemeente Drimmelen slecht onderhouden

3 september 2014

10% van de wegen slecht tot zeer slecht. Vorige week heeft de rekenkamer van de gemeente Drimmelen het rapport ‘de raad op weg helpen’ gepresenteerd. In dit rapport de resultaten van het onderzoek naar de doeltreffendheid van het onderhoud aan de wegen. Jaarlijks wordt er voor onderhoud ruim 900.000 euro begroot. Het onderzoek moet de

lees verder »

Verkeersproblematiek niet hoog op de agenda van politiek Drimmelen

30 augustus 2014

PvdA Drimmelen wil op korte termijn discussie over oplossingen. De afgelopen maanden heeft de Lokale PvdA Drimmelen meerdere keren aandacht gevraagd voor de enorme verkeersoverlast op de doorgaande weg van Hoge naar Lage Zwaluwe. De gemeente Drimmelen heeft daarom begin dit jaar een enquete gehouden onder inwoners van Hooge en Lage Zwaluwe om de verkeersproblemen

lees verder »

PvdA Drimmelen wenst iedereen een prettige vakantie!!!

19 juli 2014

Pittige discussies tijdens laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. In de laatste vergadering voor de zomervakantie sprak de gemeenteraad van Drimmelen afgelopen donderdagavond over de plannen voor 2015. Waar normaal de uitgave worden aangepast aan de inkomsten, gaat dat in Drimmelen anders. Al enige tijd vraagt de PvdA maatregelen omdat de begroting vanaf 2015 een tekort

lees verder »

Plannen PvdA Drimmelen voor 2015.

30 juni 2014

In de laatste week voor de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad zoals ieder jaar de plannen voor het komende jaar. Hanneke de Bruijne, PvdA raadslid in de gemeente Drimmelen, zal donderdagavond 3 juli de plannen van de PvdA fractie toelichten. Deze plannen komen voort uit ons verkiezingsprogramma van afgelopen maart. In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk

lees verder »

PvdA tegen betaald parkeren

door Hanneke de Bruijne op 30 juni 2014

Het parkschap de Biesbosch heeft voorgesteld recreanten te laten betalen voor bezoek aan de biesbosch. Dit betekend niet alleen betalen op het water voor boten, maar ook dat voor het parkeren van auto’s betaalt moet gaan worden. Allerlei ontwikkelingen waar de PvdA Drimmelen faliekant tegen is. Even uitwaaien aan de amerkant met een ijsje in

lees verder »

Gemeentebestuur heeft geen sportmentaliteit

16 juni 2014

PvdA en CDA vragen aandacht voor steun aan Summer Sports Week De PvdA Drimmelen vindt sport en cultuur van groot belang. Daarom besteedde de PvdA veel aandacht aan sport en cultuur in haar verkiezingsprogramma. Nu de gemeenteraadsverkiezingen al bijna 3 maanden achter ons liggen, probeert de PvdA er alles aan te doen om het gemeentebestuur

lees verder »

Worden Drimmelense ouderen de dupe van gemeentelijk beleid?

door Hanneke de Bruijne op 11 juni 2014

Vooruitlopend op de rijksbezuiniging van 700.000 euro op het budget van 2,5 miljoen euro voor huishoudelijke hulp, heeft de gemeente Drimmelen afgelopen jaren al maatregelen genomen. Middels keukentafelgesprekken wordt er maatwerk geleverd aan inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Verder heeft Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) veel taken uit handen genomen en dit voor

lees verder »

Weinig daadkracht bij nieuwe gemeenteraad

door Hanneke de Bruijne op 11 juni 2014

Tijdens de laatste raadsvergadering van 21 mei j.l. heeft de nieuwe gemeenteraad van Drimmelen over 2 onderwerpen geen besluit genomen. Door de heftige emoties die de verkeerslichten op de kop van de marktstraat opriepen is de besluitvorming voor vervanging van de verkeerslichten wederom uitgesteld. Ook over de aanpak van jeugdwerkeloosheid , middels het inzetten van

lees verder »

Lokale PvdA politici fietsen van Brussel naar Breda

door Brigitte Tuinzaad op 13 mei 2014

Extra aandacht voor de hoge werkeloosheid onder met name jongeren, dat was de reden voor de PvdA Drimmelen om ruim 100 km te fietsen van Brussel naar Breda. In Nederland is de jeugdwerkeloosheid maar liefst 17%. In sommige andere Europese landen is deze zelfs ver boven de 25%. Jeugdwerkeloosheid is daarom zowel lokaal als bij

lees verder »

Weinig over nieuwe zorgtaken in nieuwe coalitieakkoord

door Hanneke de Bruijne op 13 mei 2014

Afgelopen donderdag is het coalitieakkoord gepresenteerd door Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen. Tijdens de behandeling van dit akkoord in de raadsvergadering heeft PvdA fractievoorzitter Hanneke de Bruijne haar grote zorgen geuit over het ontbreken van plannen voor de invoering van de nieuwe zorgtaken. Jeugdzorg, dagbesteding van o.a. demente inwoners, zorg voor arbeidsparticipatie, zijn

lees verder »