Lokaal het eerlijke verhaal

Dit hebben we in 2014 voor elkaar gekregen:
– STARTERBEURS jongeren van Drimmelen
– VERLICHTING langs de Lageweg en langs de Brandestraat
– Gestart met een eigen JEUGDZORGMONITOR


Solarledsverlichting op fietspaden in de Brandestraat

door Corné van Gils op 22 mei 2015

Actie verlichting succesvol Tijdens de opinievergadering van woensdag 13 mei jl. noemde PvdA fractielid Corné van Gils als nog steeds belangrijk speerpunt de verlichting van fietspaden binnen onze gemeente, zoals de Brandestraat, de Lageweg en de Dirk de Botsdijk. Onlangs had fractiegenoot Arjen van Drunen tijdens de opinievergadering van 27 november 2014, samen met de

lees verder »

Verkoop snippergroen moet anders

20 mei 2015

PvdA Drimmelen voor eenvoudiger beleid Afgelopen donderdag 14 mei j.l. vergaderde de gemeenteraad van Drimmelen opiniërend over een vernieuwd beleid voor de verkoop of verhuur van gemeentelijk snippergroen aan inwoners. Het voorgestelde beleid is ingewikkeld en omslachtig. Zozeer zelfs dat er voorgesteld wordt een extern buro de uitvoering te laten doen. Dit dure externe buro

lees verder »

Sportnota gemeente Drimmelen, voorlopig nog een gelijkspel.

17 april 2015

PvdA Drimmelen mist daadkracht bij het collega als het gaat om Sport en Bewegen. Tijdens de opinieronde op 9 april jongstleden is de sportnota 2015-2020 van de gemeente Drimmelen besproken. Deze nota heeft als veelzeggende titel “Sport en Bewegen verbindt Drimmelen”. PvdA burgerraadslid Peter van Gurp heeft tijdens deze vergadering de nodige kritische kanttekeningen geplaatst

lees verder »

‘Projectplan – Centrumplan Made’

11 april 2015

Op donderdagavond 9 april jl. was tijdens de opinievergadering vooral het opinievoorstel ‘Projectplan – Centrumplan Made’ een van de belangrijkste agendapunten. – Blijvend gratis parkeren – PvdA Drimmelen zit ook graag op een zonnig terras. Namens onze fractie heeft Arjen van Drunen gepleit voor blijvend gratis parkeren, niet alleen in het centrum van Made, maar

lees verder »