Lokaal het eerlijke verhaal

Dit hebben we in 2014 voor elkaar gekregen:
– STARTERBEURS jongeren van Drimmelen
– VERLICHTING langs de Lageweg en langs de Brandestraat
– Gestart met een eigen JEUGDZORGMONITOR


PvdA Drimmelen wenst iedereen fijne kerstdagen

19 december 2014

Aan het eind van het jaar kijkt de fractie van de PvdA Drimmelen terug naar het afgelopen jaar. Naar voor onze partij zeer teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen, is de raadsfractie in afgeslankte vorm, samen met de altijd enthousiaste steunfractie aan het werk gegaan. Ondanks dat de PvdA Drimmelen de kleinste partij in de gemeenteraad is heeft

lees verder »

Laatste raadsvergadering van 2014

15 december 2014

Afgelopen donderdag zijn in de laatste vergadering van de gemeenteraad van dit jaar een aantal belangrijke punten besproken en besluiten genomen.   WMO De PvdA fractie in de gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor de keukentafelgesprekken met de inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Hanneke de Bruijne, PvdA raadslid woonde diverse informatie bijeenkomsten in de

lees verder »

Gemeente Drimmelen wil deel haven in Lage Zwaluwe verkopen

10 december 2014
Foto Corné van Gils bij de huidige haven in Lage Zwaluwe

 PvdA vindt voorstel verkoop haven Lage Zwaluwe te voorbarig. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Drimmelen de visie voor de haven van Lage Zwaluwe vastgesteld. Tijdens de behandeling van de visie bleken er nog veel onduidelijkheden over bijvoorbeeld erfpachtgrenzen, recht van overpad enz. De wethouder heeft toen aangegeven dat hij deze warboel snel zou

lees verder »

PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders komt naar Drimmelen

8 november 2014

17 november discussieert PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders over de veranderingen in de komende zorgtaken.  Per 1 januari 2015 nemen Gemeenten diverse zorgtaken over van Rijk en Provincie. Aan de hand van ingebrachte stellingen kunt u op maandag 17 november 2014 met Henk Leenders over diverse zorgtaken in gesprek gaan. Iedereen is welkom vanaf 21.00

lees verder »