Opinieronde – 30 november 2017

30 november 2017, van 19:30 tot 00:00 | Raadzaal Gemeentehuis in Made

Algemene documenten:

pdf 03 Agenda opinieronde 30 november 2017.docx (353KB)

 1. Opening
 2. Inventarisatie spreekrecht
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen opinieflitsen 2 november 2017
  pdf 04 Opinieflitsen 2 november 2017.docx (329KB)
 5. Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening
  23-11-2017: N.a.v. vragen van Groen Drimmelen is de tekst onder ‘Wat zijn de kosten’ in het raadsvoorstel aangepast.
  pdf 05 01 RV Verordening Duurzaamheidslening V2.docx (401KB)
  pdf 05 02 Bijlage Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Drimmelen.docx (291KB)
 6. Raadsvoorstel Jeugd en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018-2021
  pdf 06 01 RV Jeugd en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018-2021.docx (350KB)

  pdf 06 02 Bijlage Jeugd- en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018 – 2021.pdf (21,2MB)
  pdf 06 03 Bijlage Gezondheidsmonitor Jongeren Drimmelen.pdf (7,5MB)
  pdf 06 04 Bijlage Uitkomsten jongerenparticipatie gemeente Drimmelen.pdf (1,7MB)
  pdf 06 05 Brief Wmo Reactie vragen Wmo-platform concept Jeugd- en Jongerenbeleid 2018 – 2021.pdf (139KB)
 7. Opinievoorstel Lokaal Gezondheidsbeleid Drimmelen 2018-2021
  pdf 07 01 OV Lokaal Gezondheidsbeleid Drimmelen 2018-2021.docx (316KB)
  pdf 07 02 Bijlage Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019.pdf (1,7MB)
 8. Raadsvoorstel Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020
  pdf 08 01 RV Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020.docx (344KB)
  pdf 08 02 Bijlage Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020.pdf (12,2MB)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting