Raad

1 februari, van 19:30 tot 23:00 | Raadzaal

Raad – 1 februari 2018

Locatie:Raadzaal
Aanvang:19:30
Eindtijd:
Voorzitter:G. de Kok
Algemene documenten:

 

1
Opening
 

2
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid
 

3
Beëdiging nieuw raadslid
 

4
Vragen ex artikel 37a Reglement van orde gemeente Drimmelen
 

5
Vaststellen agenda
 

6
Vaststellen raadsflitsen 14 december 2017
 

7
Mededelingen
 

8
Toekomstvisie Zwembaden 2018
 

9
Ontwikkelingen gemeenschapshuis Den Domp Lage Zwaluwe
Dit is een concept voorstel. Een aanvulling op dit voorstel volgt na de collegevergadering op 30 januari a.s.

10
Verkoop percelen binnenhaven Lage Zwaluwe aan Jachthaven Crezée BV
 

11
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 1
 

12
Eindrapportage onderzoek Decentralisaties Rekenkamercommissie West-Brabant
 

13
Herziening APV 2018
 

14
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Drimmelen 2018
 

15
Sluiting