14 december 2017, van 19:30 tot 00:00 | Raadzaal

Raadsvergadering

Raad – 14 december 2017

Locatie:Raadzaal
Aanvang:19:30
Eindtijd:
Voorzitter:G. de Kok
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragen ex artikel 37a Reglement van orde gemeente Drimmelen
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen raadsflitsen d.d. 9 en 16 november 2017

5
Mededelingen
6
HAMERSTUK: Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020

7
Vaststelling bestemmingsplan Schansstraat Terheijden

8
Jeugd en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018-2021

9
Verordening Duurzaamheidslening

10
Controleprotocol 2017

11
Water- en rioleringsplan Drimmelen 2018-2022

12
Vaststelling belastingverordeningen tarieventabellen 2018

13
Najaarsnota 2017 financieel

14
Aankoop woonboot haven Lage Zwaluwe
Zie rode tekst voor wijzigingen tov eerder voorstel

15
Verordening Bedrijven Investeringszone Centrum Made 2018-2022

16
Sluiting