8 september 2016, om 19:30 | Raadzaal, gemeentehuis te Made

Vergadering Gemeenteraad Drimmelen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragen ex artikel 37a Reglement van orde gemeente Drimmelen

3 Vaststellen agenda

4 Vaststellen raadsflitsen 21 juli 2016  (zie bijgevoegde documenten)

5 Mededelingen

6 Centrumplan Made (zie bijgevoegde documenten)

7 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwlandsedijk 112 te Lage Zwaluwe  (zie bijgevoegde documenten)

8 Vaststelling verordening procedure herbenoeming burgemeester  (zie bijgevoegde documenten)

9 Vergader- en verzendschema informatie-, opinierondes en raadsvergaderingen 2017  (zie bijgevoegde documenten)

10 Sluiting