Aandacht voor de voorzieningen in de onze kernen

24 februari 2018

Op zaterdag 24 februari zijn we op deze koude zaterdag op bezoek geweest in de bibliotheek Theek5 in Made, de Wijngaerd in Made, het Dorpshuys in Drimmelen en de mooie Dagwinkel in Hooge Zwaluwe. PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in de dorpskernen niet verder achteruit gaat. 

Aandacht voor laaggeletterdheid
PvdA Drimmelen wil aandacht voor laaggeletterdheid en ging daarom op bezoek bij de bibliotheek Theek 5 in Made. De komende periode moet er aandacht komen voor dit probleem zodat deze groep inwoners meer kansen krijgen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Dit gaan we doen door aan te sluiten bij landelijke programma’s en door het opstellen van beleid.

Aandacht voor toegankelijkheid
PvdA Drimmelen wil onze gemeente de komende vier jaar nog toegankelijker maken door drempels letterlijk weg te nemen. PvdA Drimmelen komt op voor mensen met een beperking en vindt dat iedereen overal moet kunnen gaan en staan binnen onze gemeente. De Wijngaerd in Made, het Dorpshuys in Drimmelen en de mooie dorpswinkel in Hooge Zwaluwe zijn mooie voorbeelden van goede toegankelijkheid. Maar dit moet ook voor meer locaties in de gemeente Drimmelen. PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze openbare ruimte en daarom moet deze toegankelijk zijn voor iedereen.

Lees hier meer over in ons verkiezingsprogramma.