PvdA Drimmelen wil meer zekerheid voor minima met zorgkosten

De gemeente Drimmelen voorziet in een collectieve zorgverzekering voor minima, maar uit het Nibud-onderzoek blijkt dat inwoners met een zorgvraag en een minimum inkomen het moeilijk hebben in de gemeente Drimmelen. PvdA Drimmelen wil daarom in het nieuwe minimabeleid de collectieve zorgverzekering verbeteren en de eigen bijdrage verlagen.

(meer…)

PvdA behoud 2 zetels bij Waterschapsverkiezingen 2019-2023

Maandag 25 maart is de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen 2019-2023 vastgesteld. De PvdA behaalde 27.881 stemmen en behield zijn twee zetels. Dhr. Han Verbeem en Mevr. Wendy de Koning-Bogers zijn voor de PvdA gekozen voor het nieuwe bestuur voor de komende vier jaar.

(meer…)

PvdA Brabant 3 zetels Provinciale Statenverkiezingen 2019-2023

De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, inclusief voorkeursstemmen en restzetels, is bekend. PvdA Brabant heeft 3 zetels behaald en op donderdag 28 maart legden van de PvdA Edith van Dijk, Martijn de Kort en Stijn Smeulders als Statenlid de eed of verklaring en belofte af. De PvdA is er klaar voor om vol enthousiasme aan het werk te gaan.

(meer…)

Beleidskader zonneweides gemeente Drimmelen opnieuw

PvdA Drimmelen pleit voor win-winsituatie

Afgelopen donderdagavond 14 februari is tijdens de drukbezochte opinievergadering van de gemeenteraad de evaluatie van het beleidskader zonneweides besproken. Ruim 20 inwoners lieten hun mening horen door in te spreken. PvdA Drimmelen wil opnieuw beginnen en is voor het intrekken van het beleid, want door opnieuw te beginnen – en inwoners op voorhand mee te laten denken – kan een win-winsituatie ontstaan en dus een duurzamere gemeente Drimmelen.

(meer…)

Maatwerk voor accommodaties in Lage Zwaluwe nodig

In alle kernen voor sociaal en sportieve accommodaties dezelfde kaders. Een mooi streven, maar niet realistisch volgens PvdA Drimmelen. Het uitgangspunt, “iedere kern heeft een gemeenschapszin en een sportaccommodatie” daar staat PvdA Drimmelen voor 100% achter. Maar met het uitgangspunt dat alleen accommodaties in eigendom van de gemeente in aanmerking komen voor een exploitatie, daar heeft PvdA Drimmelen grote moeite mee.

 

(meer…)

Teken de petitie ‘behoud bomen Marktstraat’

Ook in 2019 staat PvdA Drimmelen voor de inwoners uit de gemeente Drimmelen klaar. Zo proberen we momenteel samen met het CAB alle bomen in de Marktstraat te behouden. 

Deze bomen staan op de monumentale bomenlijst van de bomenstichting en hebben grote culturele en biologische waarde. PvdA Drimmelen is daarom tegen het verwijderen van 40% van de bomen in de Marktstraat.

Op 13 november 2018 werd het voorstel gepresenteerd, maar in het gepresenteerde voorstel staan te veel hiaten. In de volgende video krijg je een voorstelling van hoe de Marktstraat er dan uiteindelijk uit komt te zien: https://bit.ly/2R5vBE4

Burgers, laat u zich niet misleiden, want er zijn diverse mogelijkheden om deze bomen te behouden. Teken de petitie om samen met ons de gemeente Drimmelen te overtuigen om dit zinloze voorstel te herzien. Teken hier de petitie.

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!

Bestuur en fractie wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en alvast een gezond en voorspoedig 2019. Ook in 2019 zetten wij ons in voor de inwoners van de mooie gemeente Drimmelen.

PvdA Drimmelen doet mee aan kerstkaartenactie voor eenzame ouderen

Meedoen in de samenleving betekent voor PvdA Drimmelen dat iedereen, jong en oud, man of vrouw zijn plek heeft in onze gemeenschap. Veel ouderen brengen de feestdagen helaas alleen door. Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekent daarom veel voor hen. PvdA Drimmelen doet daarom mee met actie “Stuur een kerstkaart aan eenzame ouderen” van het Nationaal Ouderenfonds. Doe je ook mee? 

Op de website van de Nationaal Ouderenfonds is te lezen 1 miljoen ouderen in Nederland eenzaam zijn. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren daarom samen een kerstkaartenactie.

Iedereen kan een steentje bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Bijvoorbeeld door ook een kerstkaart te sturen aan eenzame ouderen via de kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. Wie doet er met ons mee?

Stuur een kerstkaart! Hoe werkt het?

  • Schrijf vóór 18 december een mooie kerstgroet.
  • Plak een postzegel of Decemberzegel en stuur de kaart naar het Nationaal Ouderenfonds:

Stichting Nationaal Ouderenfonds
Postbus 115
3800 AC Amersfoort

Heb je meerdere kerstkaarten? Ze mogen samen in één envelop! Wij zorgen er samen met PostNL voor dat alle kaarten voor kerst worden bezorgd bij ouderen in heel Nederland.

Meer weten?

Middelen buurtbus 222 inzetten voor alternatief openbaar vervoer

Buurtbus 222 Terheijden, Wagenberg, Made stopt per 7 december, maar middels een motie, op initiatief van PvdA Drimmelen, blijft het budget voor 2019 behouden voor alternatief openbaar vervoer. Alle Drimmelense politieke partijen hebben de motie ondersteund en ingediend.

(meer…)