Inwoners mogen niet meepraten over bestedingsoverschot 2017 in de gemeente Drimmelen

Voorstel PvdA Drimmelen weggestemd

Al eerder heeft financieel wethouder Bakker van de gemeente Drimmelen laten weten om 50 euro per gezin terug te gaan geven aan de inwoners in de gemeente Drimmelen. Hierop is PvdA Drimmelen door diverse inwoners aangesproken over andere bestedingen van het geld. PvdA Drimmelen heeft middels een wijzigingsvoorstel geprobeerd een stap op de plaats te maken. Eerst eens kijken waar er behoefte aan is bij onze inwoners. Helaas gingen de overige partijen niet mee met het wijzingsvoorstel.

(meer…)

Aandacht voor onze huishoudelijke hulpen

Niet omdat het kan, maar omdat het moet

Al enige jaren vecht PvdA Drimmelen voor onze huishoudelijke hulpen. Deze zeer gewaardeerde hulpen, zijn onmisbaar voor veel van onze inwoners. Onze Alfa-hulpen in de gemeente Drimmelen werken helaas middels een schijnconstructie zonder CAO en sociale arbeidsvoorwaarde. Hier komt in 2019 eindelijk verandering in.

(meer…)

PvdA Drimmelen start met eigen WMO enquête

PvdA Drimmelen wil beter inzicht in uw ervaringen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarom zijn wij een enquête gestart. Diverse inwoners hebben de enquête al ingevuld, maar hoe meer inwoners hun mening laten horen, hoe beter.

(meer…)

Jan den Hoed uit Lage Zwaluwe nieuwe afdelingsvoorzitter PvdA Drimmelen

Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 april j.l hebben de aanwezige leden een nieuwe afdelingsvoorzitter gekozen. Jan den Hoed neemt het voorzitterschap over van Brigitte Tuinzaad.

Brigitte heeft na 2 verkiezingsperiodes besloten om haar voorzitterschap te beëindigen. Ook bestuurslid Menno Hamelink stopt als bestuurslid. Wij bedanken Brigitte en Menno voor hun inzet en betrokkenheid. De nieuwe afdelingsvoorzitter Jan den Hoed stelt zich voor op onze website.

(meer…)

Hanneke de Bruijne raadslid PvdA Drimmelen

PvdA Drimmelen behoud in de gemeente Drimmelen haar raadszetel voor 2018-2022. Hanneke de Bruijne zal wederom het raadslid van PvdA Drimmelen zijn.

Bij de verkiezingen van vorige week, heeft de lokale PvdA afdeling tegen de landelijke trend in haar positie in de gemeenteraad gehandhaaft. Een groter aantal inwoners heeft op onze partij gestemd. Helaas was het niet genoeg voor een 2e zetel. Onze dank gaat uit naar de inwoners die met hun stem hebben laten blijken, vertrouwen te hebben in onze lokale plannen.

De komende 4 jaar blijft het enthousiaste PvdA team werken aan een socialer, veiliger en duurzamer Drimmelen. Naast raadslid Hanneke de Bruijne, zal het team bestaan uit PvdA burgerraadsleden Peter van Gurp, Jopie Zasburg, Piet van den Biggelaar en Jan den Hoed. Daarnaast zijn er binnen de steunfractie meerdere mensen actief.

Ook u kunt meedenken en meepraten met de lokale PvdA Drimmelen. Wij vergaderen op maandagavond in het gemeentehuis in Made. U komt natuurlijk vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat, tel. 06-52398120 of e-mail: pvdadrimmelen@ziggo.nl. Ook kunt u ons volgen op Facebook, Twitter, Instagram en natuurlijk met artikelen in weekblad het Carillon.

Doe en denk mee met PvdA Drimmelen!

De fractie van PvdA Drimmelen bestaat momenteel uit 7 actieve inwoners. Er zijn raadsleden, andere zijn burgerraadslid en sommige praten actief op de achtergrond mee. Het zijn mensen van zeer uiteenlopende leeftijden, interesses en vakgebieden. Zij komen uit de verschillende dorpen van onze gemeente.

Wilt u de komende tijd meepraten en denken met PvdA Drimmelen neem dan contact op via tel. 06-27404678 of stuur een e-mail naar pvdadrimmelen@ziggo.nl.

 

PvdA Drimmelen blijft inzetten op een socialer, verkeersveiliger en schoner Drimmelen

Afgelopen woensdag 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. PvdA Drimmelen behoud haar zetel in de raad. PvdA Drimmelen wil iedereen bedanken voor hun steun en stem voor PvdA Drimmelen. (meer…)

Debat over duurzaamheid

 

Op dinsdagavond 6 maart stond het Duurzaamheidscafé in De Mayboom in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen zullen daar hun plannen voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid kort presenteren.

Ook onze lijsttrekker Hanneke de Bruijne was namens PvdA Drimmelen aanwezig. Duurzaamheid is een breed begrip welke op allerlei vormen in verschillende onderwerpen terugkomt. PvdA Drimmelen vindt duurzaamheid geen op zichzelf staand onderwerp daarom vind u geen apart hoofdstuk over duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma.

Duurzaamheid moet verweven zijn
Duurzaamheid zit in al zijn vormen geïntegreerd in dit verkiezingsprogramma, net zoals duurzaamheid verweven moet zijn in alle beleidsvelden van de gemeente Drimmelen. Ons streven is om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Veilig verkeer is voor PvdA Drimmelen ook een belangrijk thema binnen ruimte en wonen. Door invoering van de Omgevingswet gaat er voor de gemeente en onze inwoners veel veranderen. Hier moet de gemeente Drimmelen op voorbereid zijn. Ten aanzien van het thema RUIMTE EN WONEN wil PvdA Drimmelen dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf nog meer het goed voorbeeld gaat geven. De gemeente Drimmelen gaat uitstralen dat het een duurzame gemeente is en ook faciliteren in duurzaamheid door het aanleggen van voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Bij aanbestedingen gaan we meer gunnen op het kwaliteitscriterium duurzaamheid. Op verschillende beleidsterreinen wordt duurzaamheid een nog belangrijker criteria, bijvoorbeeld bij de afvalstoffenverwerking en in de woonvisie.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over onze plannen om de gemeente Drimmelen duurzamer te maken.

9 maart: Aftrap ANWB Automaatje met Jopie Zasburg

Op 9 maart is om 13.00 uur in het Dorpshuis Ons Belang in Lage Zwaluwe de officiële aftrap van het mooie initiatief ANWB Automaatje in de gemeente Drimmelen. Het AutoMaatje is een initiatief van de ANWB en als gemeente kun je je hierbij aansluiten. Jopie Zasburg heeft namens KBO/PvdA Drimmelen zich hard gemaakt om dit mooie initiatief naar de gemeente Drimmelen te halen. En dat is haar gelukt!

(meer…)