PvdA Drimmelen doet mee aan kerstkaartenactie voor eenzame ouderen

Meedoen in de samenleving betekent voor PvdA Drimmelen dat iedereen, jong en oud, man of vrouw zijn plek heeft in onze gemeenschap. Veel ouderen brengen de feestdagen helaas alleen door. Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekent daarom veel voor hen. PvdA Drimmelen doet daarom mee met actie “Stuur een kerstkaart aan eenzame ouderen” van het Nationaal Ouderenfonds. Doe je ook mee? 

Op de website van de Nationaal Ouderenfonds is te lezen 1 miljoen ouderen in Nederland eenzaam zijn. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren daarom samen een kerstkaartenactie.

Iedereen kan een steentje bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Bijvoorbeeld door ook een kerstkaart te sturen aan eenzame ouderen via de kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. Wie doet er met ons mee?

Stuur een kerstkaart! Hoe werkt het?

  • Schrijf vóór 18 december een mooie kerstgroet.
  • Plak een postzegel of Decemberzegel en stuur de kaart naar het Nationaal Ouderenfonds:

Stichting Nationaal Ouderenfonds
Postbus 115
3800 AC Amersfoort

Heb je meerdere kerstkaarten? Ze mogen samen in één envelop! Wij zorgen er samen met PostNL voor dat alle kaarten voor kerst worden bezorgd bij ouderen in heel Nederland.

Meer weten?

Middelen buurtbus 222 inzetten voor alternatief openbaar vervoer

Buurtbus 222 Terheijden, Wagenberg, Made stopt per 7 december, maar middels een motie, op initiatief van PvdA Drimmelen, blijft het budget voor 2019 behouden voor alternatief openbaar vervoer. Alle Drimmelense politieke partijen hebben de motie ondersteund en ingediend.

(meer…)

Uitslag Wmo-enquête PvdA Drimmelen

PvdA Drimmelen zorgt voor verbetering Wmo-proces

Donderdagavond 1 november presenteerde PvdA Drimmelen onder grote belangstelling van belanghebbenden de resultaten van haar eigen Wmo-enquête in zorgcentrum De Wijngaerd. De opvallendste uitkomst uit de enquête is het indienen van een Wmo-aanvraag; De aanvragers krijgen wel de hulp waar ze om vragen. Alleen de aanvraagprocedure moet en kan veel beter.

(meer…)

Inwoners uiten zorgen over verkeersveiligheid

PvdA Drimmelen wil dat de gemeente Drimmelen meer samenwerkt met inwoners om hun straat veiliger te maken. Veel inwoners melden zich bij de fractie van PvdA Drimmelen met klachten over verkeersveiligheid in hun buurt. Over te hard rijden, foutparkeerders en andere onveilige situaties, maken onze inwoners zich zorgen.

(meer…)

Vragen PvdA Drimmelen aangenomen over zonnepaneelweides

Donderdag 13 september werd tijdens de raadsvergadering de zonnepaneelweides besproken. PvdA Drimmelen heeft ervoor gezorgd dat omwonenden betrokken worden bij het vergunningsproces en dat maatschappelijke betrokkenheid belangrijk is bij dit soort grootschalige projecten.

(meer…)

PvdA Drimmelen zorgt voor aandacht voor bocht van Gilslaan – Zuideindsestraat

Tijdens de opinieronde op 30 augustus was er veel aandacht voor de onveilige verkeerssituaties in de gemeente Drimmelen en het is PvdA Drimmelen gelukt om ook de bocht in de van Gilslaan – Zuideindsestraat hoger op de agenda te krijgen. Ook voor deze onveilige verkeerssituatie wordt naar alternatieven gekeken en doorgerekend. Een eerste stap om eindelijk iets aan de bocht te doen.

(meer…)

Grootschalige zonneparken in het buitengebied Made

Afgelopen maandagavond is eerste fractievergadering van PvdA Drimmelen na het zomerreces weer gestart, want as. donderdag staat om 19:30 tot 20:15 uur de eerste informatieronde in het Praathuis in het gemeentehuis in Made gepland. 

Op de agenda staat een presentatie over het opwekken van energie via zonnepanelen in het buitengebied van Made. Om grootschalige zonneparken in het buitengebied toe te kunnen staan, is vanuit provinciale regels een gemeentelijke visie verplicht. Het college licht de afwegingen in het beleidskader toe. PvdA Drimmelen is er natuurlijk bij om enkele kritische vragen te stellen. De informatierond is voor iedereen toegankelijk! Graag tot dan! Meer informatie over de agendapunten leest u hier.

Deel u mening met ons! 

Wij zijn ook benieuwd wat u als inwoner uit de gemeente Drimmelen hiervan vindt, dus laat van u horen! Neem vrijblijvend contact met ons.

WMO-enquête van PvdA Drimmelen schudt de gemeente wakker

In mei jl. is PvdA Drimmelen gestart met eigen WMO enquête om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van de inwoners van de gemeente Drimmelen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

(meer…)

PvdA Drimmelen maakt zich zorgen om buitenhaven Lage Zwaluwe

Deze week heeft PvdA Drimmelen vragen gesteld over de aanvraag omgevingsvergunning voor werkzaamheden buitenhaven Lage Zwaluwe.

(meer…)