Win en draag bij aan een socialere gemeente!

Speciaal voor deze gemeenteraadsverkiezingen heeft PvdA Drimmelen een leuke winactie.

Op de omslag van de 2de katern van het weekblad ’t Carillon (week 11) vindt u de poster van PvdA Drimmelen. Hang van vrijdag 16 t/m woensdag 21 maart 2018 onze poster voor uw raam en maak kans op een restaurantbon van € 75,- naar keuze of een slagroomtaart. Op woensdag 21 maart maken we bekend wie de gelukkige winnaars zijn. Pak snel de poster en hang onze poster voor uw raam en WIN!

Geen weekblad ontvangen, maar wilt u wel meedoen?
Open hier de Winactie Carillon als pdf-bestand. Print de pagina uit en hang de poster zichtbaar voor uw raam.

Debat over duurzaamheid

 

Op dinsdagavond 6 maart stond het Duurzaamheidscafé in De Mayboom in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen zullen daar hun plannen voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid kort presenteren.

Ook onze lijsttrekker Hanneke de Bruijne was namens PvdA Drimmelen aanwezig. Duurzaamheid is een breed begrip welke op allerlei vormen in verschillende onderwerpen terugkomt. PvdA Drimmelen vindt duurzaamheid geen op zichzelf staand onderwerp daarom vind u geen apart hoofdstuk over duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma.

Duurzaamheid moet verweven zijn
Duurzaamheid zit in al zijn vormen geïntegreerd in dit verkiezingsprogramma, net zoals duurzaamheid verweven moet zijn in alle beleidsvelden van de gemeente Drimmelen. Ons streven is om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Veilig verkeer is voor PvdA Drimmelen ook een belangrijk thema binnen ruimte en wonen. Door invoering van de Omgevingswet gaat er voor de gemeente en onze inwoners veel veranderen. Hier moet de gemeente Drimmelen op voorbereid zijn. Ten aanzien van het thema RUIMTE EN WONEN wil PvdA Drimmelen dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf nog meer het goed voorbeeld gaat geven. De gemeente Drimmelen gaat uitstralen dat het een duurzame gemeente is en ook faciliteren in duurzaamheid door het aanleggen van voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Bij aanbestedingen gaan we meer gunnen op het kwaliteitscriterium duurzaamheid. Op verschillende beleidsterreinen wordt duurzaamheid een nog belangrijker criteria, bijvoorbeeld bij de afvalstoffenverwerking en in de woonvisie.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over onze plannen om de gemeente Drimmelen duurzamer te maken.

9 maart: Aftrap ANWB Automaatje met Jopie Zasburg

Op 9 maart is om 13.00 uur in het Dorpshuis Ons Belang in Lage Zwaluwe de officiële aftrap van het mooie initiatief ANWB Automaatje in de gemeente Drimmelen. Het AutoMaatje is een initiatief van de ANWB en als gemeente kun je je hierbij aansluiten. Jopie Zasburg heeft namens KBO/PvdA Drimmelen zich hard gemaakt om dit mooie initiatief naar de gemeente Drimmelen te halen. En dat is haar gelukt!

(meer…)

Verkiezingsfilmpje PvdA Drimmelen te zien op Omroep Drimmelen

Voorafgaand aan de reguliere uitzending, is iedere week het verkiezingsfilmpje van 2 partijen te zien. Meer informatie over Omroep Drimmelen leest u hier.

Omroep Drimmelen is digitaal te ontvangen via kanaal 42 van Ziggo in de Gemeentes Drimmelen, Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Etten-Leur en Raamsdonksveer. De TV uitzendingen van Omroep Drimmelen zijn dagelijks op elk oneven uur te zien en worden wekelijks vernieuwd.

Aandacht voor de voorzieningen in de onze kernen

Op zaterdag 24 februari zijn we op deze koude zaterdag op bezoek geweest in de bibliotheek Theek5 in Made, de Wijngaerd in Made, het Dorpshuys in Drimmelen en de mooie Dagwinkel in Hooge Zwaluwe. PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in de dorpskernen niet verder achteruit gaat. 

(meer…)

Bredere inzet van de buurtbus

PvdA Drimmelen wil buurtbussen breder in gaan zetten de komende raadsperiode. Hiervoor gaan we o.a. samen met de vrijwilligers van de buurtbussen een plan maken.  Piet van den Biggelaar, kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen rijdt iedere zaterdag als vrijwilliger op de buurtbus. 

(meer…)

9 Maart: Kickoff ANWB Automaatje in de gemeente Drimmelen

Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en PvdA Drimmelen wil daarom dat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Het ANWB Automaatje Drimmelen is een goed voorbeeld waar samenwerking van meerdere partijen belangrijk is.

Op 9 maart 2018 is de start van het mooie initiatief van ANWB AutoMaatje in de gemeente Drimmelen. PvdA Drimmelen steunt dit initiatief en is natuurlijk aanwezig tijdens de officiële kickoff.

(meer…)

PvdA Drimmelen geeft startschot van Doe Vriendelijk Dag in de gemeente Drimmelen

Afgelopen zaterdag 17 februari was het internationale “Doe vriendelijk dag”. Op de “Doe Vriendelijk Dag” heeft PvdA Drimmelen bij 2 supermarkten in de kernen Terheijden en Made, fietsbanden opgepompt, boodschappen in auto’s getild, en met veel plezier rode rozen uitgedeeld. Ook het weer liet zich van zijn vriendelijkste kant zien, met een heerlijk winters zonnetje.

De leden van de lokale PvdA afdeling kijken terug op een fijne dag met veel mooie ontmoetingen en gesprekken. De speerpunten die PvdA Drimmelen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft benoemd, blijken ook bij de inwoners te leven. Zo vertelde een inwoonster over haar werk als huishoudelijke hulp en dat zij hoopt dat de gemeente Drimmelen alle huishoudelijke hulpen als volwaardige medewerkers gaat zien. Medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vakantiegeld en pensioenopbouw. Diverse inwoners hadden opmerkingen over het onderhoud aan wegen en groen. Ook het onderwerp hondenpoep kwam regelmatig ter sprake.

(meer…)

Versterk onze verenigingen

In de afgelopen verkiezingsperiode heeft de gemeente Drimmelen een subsidiebeleid dat ingezet wordt voor de jeugdleden van onze sport- en creatieve verenigingen. Elk jaar is er geld over en daarom wil PvdA Drimmelen dat de overschotten ingezet worden voor de vrijwilligers van onze sport- en creatieve verenigingen.

Misschien wel het belangrijkste bindmiddel in onze kernen zijn de verenigingen en de vrijwilligers. De gemeente wilde echter dat deze overschotten naar de algemene middelen terug te laten vloeien. Om 2 redenen is PvdA Drimmelen het daar niet mee eens. Als eerste is dit geld bedoeld voor onze verenigingen. Vele hebben afgelopen tijd te maken gekregen met hogere lasten, omdat de gemeente huren heeft verhoogd. Ten tweede is het beleid in de gemeente Drimmelen erop gemaakt zoveel mogelijk jeugd te laten sporten.

De verenigingen zorgen er immers voor dat mensen kunnen meedoen en dat onze jongeren in hun eigen dorp willen blijven wonen. Voor de kandidaten van PvdA Drimmelen voor de gemeenteraadsverkiezingen is vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. Grote kans dat u dan ook een van onze kandidaten tegenkomt bij uw vereniging of elders. Jopie Zasburg (no.3) is al jaren actief bij SWO. Corné van Gils (no.4) is actief voor VCW, Leo Krischer (no.6) bij de tennisvereniging. Piet van de Biggelaar (no.5) is vrijwilliger op de buurtbus, EHBO en de motorcrossvereniging DVO. Peter en Mariëlle van Gurp zijn actief bij Madese Boys. De komende jaren wil PvdA Drimmelen vrijwilligers ondersteunen en stimuleren zodat we allemaal zeker zijn van voldoende gemotiveerde vrijwilligers en een bruisend verenigingsleven in alle dorpskernen van Drimmelen. Vindt u dit ook? Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 op PvdA Drimmelen, lijst 6!