11 februari 2015

12 februari 2015: opinieronde gemeenteraad

As. donderdag 12 februari 2015 is er weer opinieronde van de gemeenteraad. Afgelopen dinsdag, tijdens de fractievergadering van de PvdA, zijn o.a. de vijf onderstaande agendapunten besproken. Tijdens de opinieronde gaan Fractievoorzitter Hanneke de Bruijne en burgerlid Arjen van Drunen de PvdA visie over deze agendapunten voorstellen.

En wat staat er op de agenda?

  • Huisvesting scouting Zwalaho
  • Toekomst Dongemond College
  • Samen aan de slag (Spelregels overheidsparticipatie)
  • Evaluatie Startersbeleid 2007, verstrekken Startersleningen en Verordening Starterslening 2015
  • Ontmanteling BMD

De opinieronde vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.