Aandacht voor onze huishoudelijke hulpen

13 juni 2018

Niet omdat het kan, maar omdat het moet

Al enige jaren vecht PvdA Drimmelen voor onze huishoudelijke hulpen. Deze zeer gewaardeerde hulpen, zijn onmisbaar voor veel van onze inwoners. Onze Alfa-hulpen in de gemeente Drimmelen werken helaas middels een schijnconstructie zonder CAO en sociale arbeidsvoorwaarde. Hier komt in 2019 eindelijk verandering in.

 

Eindelijk echte banen voor huishoudelijke hulpen in gemeente Drimmelen

De afgelopen jaren heeft PvdA Drimmelen steeds opnieuw aandacht gevraagd voor de oneerlijke Alfa-hulp constructie. En mede door rechterlijke uitspraken en rijksbeleid wordt de gemeenteraad nu gedwongen om deze schijnconstructie te veranderen. In 2019 ontvangen de huishoudelijke Alfa-hulpen ook een CAO met sociale arbeidsvoorwaarde. De wijziging voor de huishoudelijke hulpen komt niet omdat de gemeenteraad socialer is geworden. Het komt doordat rechters en het Rijk de gemeenteraad heeft gedwongen om deze stap te zetten. Wat de reden ook is, PvdA Drimmelen is blij met het voorstel.

Ook het aanbieden van huishoudelijke hulp als algemene voorziening, zoals in de gemeente Drimmelen is gebeurd, is door de rechter teruggefloten. Met ingang van 2019 wordt dit asociale beleid teruggedraaid en valt het aanvragen van huishoudelijke hulp onder de eigen bijdrage van de WMO. Dit betekent voor cliënten met hbh-1 (huishoudelijke hulp categorie 1), dat zij minder te maken krijgen met stapeling van kosten. Ook voor de lagere inkomens is dit goed nieuws.

As. donderdag wordt tijdens de opinieronde over deze twee beleidsvoorstellen gediscussieerd. Voor de zomer hoopt PvdA Drimmelen dat de gemeenteraad van Drimmelen met beide voorstellen zal instemmen.

 

WMO-enquête PvdA Drimmelen

Ook de uitvoering van het WMO-beleid kan volgens PvdA Drimmelen een stuk socialer. Om de problemen in de uitvoering beter in kaart te brengen, houdt PvdA Drimmelen momenteel een enquête. Graag horen wij over uw ervaringen met het WMO-loket. Zowel uw goede als minder goede ervaringen geven ons beter inzicht, welke wijzigingen er nodig zijn. De enquête bestaat uit 10 vragen die wij via e-mail of op papier (incl. retourenveloppe) naar u toesturen. Stuur een e-mail naar de fractie van PvdA Drimmelen, pvdadrimmelen@ziggo.nl of neem persoonlijk contact op met Hanneke de Bruijne (06-27404678), Peter van Gurp (06-52398120) of Jopie Zasburg (06-15185344). Ook kunt u via onze facebookpagina van PvdA Drimmelen laten weten in een berichtje dat u graag aan de enquête deel wilt nemen. U kunt de enquête nog invullen en insturen tot 8 juli. Alvast vriendelijk bedankt voor uw deelname.

Samen maken we van Drimmelen een zorgzame en sociale gemeente. PvdA Drimmelen, aandacht voor elkaar