6 december 2015

Algemene ledenvergadering PvdA Drimmelen druk bezocht

Afgelopen dinsdag 1 december vond de algemene ledenvergadering van de PvdA Drimmelen plaats in Hotel ’t Trefpunt in Made. Naast een aantal reguliere agendapunten schoof ook fractievoorzitter Stijn Smeulders van de PvdA Provinciale Statenfractie aan.

Leo Krischer bedankt voor al je inzet!
Een van de onderwerpen op de agenda waren de vacatures in het bestuur van de lokale PvdA afdeling. Afgetreden zijn Jan van Dijk als penningmeester en Leo Krischer als secretaris. Leo werd door onze voorzitter in het zonnetje gezet met een mooi bedankwoordje en een presentje voor alle inzet binnen het bestuur en de lokale afdeling. Als nieuw bestuurslid werd Menno Hamelink gekozen en Peter van Gurp is vanaf nu de nieuwe secretaris van afdeling. Het bestuur bestaat verder nog uit Brigitte Tuinzaad en Piet van den Biggelaar. Een van de speerpunten voor 2016 wordt een grote ledenwerfactie en tevens zijn we nog op zoek naar een geschikte penningmeester, daarover later meer!

Stijn Smeulders fractievoorzitter Brabantse Pvda Statenfractie te gast

Stijn Smeulders fractievoorzitter Brabantse PvdA Statenfractie aan het woord

Stijn Smeulders fractievoorzitter Brabantse PvdA Statenfractie aan het woord

Na een kort voorstelrondje vertelde Stijn aan de aanwezigen wie in de PvdA Statenfractie zitten en welke rol de fractie vervult in de provincie. Over een drietal specifieke punten wordt vervolgens met de hele vergadering over gediscussieerd. Onderwerpen die op provinciaal of zelf landelijk niveau spelen en die wel degelijk onze gemeente raken zoals het nieuwe tracé van de 380 kV leiding en goederenvervoer van gevaarlijke stoffen door West-Brabant. Voor het derde onderwerp, de toekomst van knooppunt Hooipolder waren zelf PvdA collega’s uit Geertruidenberg aangeschoven. Goed om te constateren dat we een aantal overeenkomsten hebben met Geertruidenberg en het zeker de moeite loont om als PvdA afdelingen samen te werken.

Al met al kunnen we concluderen dat het wederom een geslaagde algemene ledenvergadering is geweest. Het bestuur van de PvdA Drimmelen wil dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.