19 februari 2019

Beleidskader zonneweides gemeente Drimmelen opnieuw

PvdA Drimmelen pleit voor win-winsituatie

Afgelopen donderdagavond 14 februari is tijdens de drukbezochte opinievergadering van de gemeenteraad de evaluatie van het beleidskader zonneweides besproken. Ruim 20 inwoners lieten hun mening horen door in te spreken. PvdA Drimmelen wil opnieuw beginnen en is voor het intrekken van het beleid, want door opnieuw te beginnen – en inwoners op voorhand mee te laten denken – kan een win-winsituatie ontstaan en dus een duurzamere gemeente Drimmelen.

Beleidskader zonneweides opnieuw

Volgens Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter van PvdA Drimmelen, was het beleid al bij de start gedoemd te mislukken. PvdA Drimmelen was bij de start nog enthousiast over het beleid. Immers ook in Drimmelen liggen grote uitdagingen om de energietransitie te realiseren. De deur van de gemeente stond wagenwijd open voor de initiatiefnemers van zonnevelden, maar met de belangen en zorgen van de eigen inwoners van de gemeente Drimmelen werd door de gemeente geen rekening gehouden. Met als gevolg dat er nooit het gewenste draagvlak en de participatie ontstond die PvdA Drimmelen voor ogen had bij het vaststellen van het beleid. En daarom wil PvdA Drimmelen opnieuw beginnen.

Op vragen van PvdA Drimmelen, of opnieuw beginnen, ook juridisch mogelijk is, heeft het college diverse keren verzekerd geen problemen te verwachten. Groot was dan ook de verbazing van onze fractie toen de wethouder voor de vergadering met de mededeling kwam dat er mogelijk toch grote risico’s kleven aan de varianten welke in het raadsvoorstel beschreven worden. Extern juridisch advies over mogelijke claims en schadevergoedingen moet hierover de komende dagen uitsluitsel geven.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 februari zal de gemeenteraad een afgewogen keuze moeten maken. Daarbij is het voor PvdA Drimmelen belangrijk dat er eerst met inwoners gesproken wordt alvorens nieuw zonneweidebeleid op te stellen. Bovendien is het richting de initiatiefnemers eerlijk om alle ingediende initiatieven af te wijzen en helemaal opnieuw te beginnen. Dit is voor enkele initiatieven een hard gelach, maar met de uitslag van de gehouden enquête is het voor PvdA Drimmelen duidelijk: Alleen met opnieuw beginnen kan er een win-winsituatie gecreëerd worden voor een duurzame gemeente Drimmelen.

PvdA Drimmelen: Aandacht voor elkaar

Doe en Denk mee!

Wil jij je idealen omzetten in daden? En vind je het belangrijk om je te laten horen? Dat kan! Doe met ons mee en maak het verschil!

De fractie vergadert iedere maandagavond om 20.00 uur in het gemeentehuis in Made.

Ik doe mee