4 april 2014

Besluit sluiting basisschool ’t Klaverblad opgeschort

Afgelopen november luidde de PvdA Drimmelen al de noodklok voor basisschool ’t Klaverblad in Drimmelen. Toen kwamen er nog geruststellende woorden van het gemeentebestuur. De school heeft tot 2016 om een oplossing te vinden voor het dalend aantal leerlingen. Niets bleek minder waar! Op 9 januari informeerde het schoolbestuur ouders en gemeente over de voorgenomen sluiting van de school met ingang van 1 augustus 2014. Daarop diende de PvdA fractie eind januari een motie in. Deze motie gaf het gemeentebestuur de opdracht de school langer de tijd te geven en samen met de ouders te zoeken naar een oplossing.

De ouders van leerlingen van basisschool ’t Klaverblad zijn met 2 alternatieven gekomen. Het schoolbestuur vindt deze alternatieven kansrijk en heeft daarom het besluit de school met ingang van 1 augustus a.s. te sluiten ingetrokken. Dit is zeer goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Om de school voor het dorp Drimmelen te behouden moet er nog veel gebeuren, maar de eerste positieve stappen zijn gezet. De PvdA Drimmelen zal zich in blijven zetten de dorpsschool voor Drimmelen te behouden. De school is immers zeer belangrijk voor het dorp. De kern blijft aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Het gebouw doet dienst als sociale ontmoetingsplaats, met het bruisende dorpshuis als centraal middelpunt.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de PvdA Drimmelen een van haar twee raadszetels verloren. Dit betekend niet dat wij bij de pakken gaan neerzitten. Wij blijven ons sterk maken voor een sociaal beleid in de gemeente en behoud en daar waar nodig versterken van de sociale voorzieningen. ’t Klaverblad in Drimmelen is daar een goed voorbeeld van!

Wilt u meepraten of denken met de PvdA Drimmelen, loop dan eens binnen bij een fractievergadering. Wij vergaderen iedere dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis van Made. Of kijk op de website www.drimmelen.pvda.nl

uitbaatster van dorpshuijs Anita Joore ontvangt de PvdA rozentrui uit handen van Peter van Gurp

uitbaatster van dorpshuijs Anita Joore ontvangt de PvdA rozentrui uit handen van Peter van Gurp