Inwoners mogen niet meepraten over bestedingsoverschot 2017 in de gemeente Drimmelen

3 juli 2018

Voorstel PvdA Drimmelen weggestemd

Al eerder heeft financieel wethouder Bakker van de gemeente Drimmelen laten weten om 50 euro per gezin terug te gaan geven aan de inwoners in de gemeente Drimmelen. Hierop is PvdA Drimmelen door diverse inwoners aangesproken over andere bestedingen van het geld. PvdA Drimmelen heeft middels een wijzigingsvoorstel geprobeerd een stap op de plaats te maken. Eerst eens kijken waar er behoefte aan is bij onze inwoners. Helaas gingen de overige partijen niet mee met het wijzingsvoorstel.

Bij behandeling van de jaarstukken uit 2017, blijkt er veel geld over te zijn in de gemeente Drimmelen. Maar de inwoners van Drimmelen mogen niet meepraten over een besteding van het geld. PvdA Drimmelen heeft middels een wijzigingsvoorstel geprobeerd een stap op de plaats te maken. Eerst eens kijken waar er behoefte aan is bij onze inwoners. Is dit 50 euro korting op de belastingen van 2019, of leven er andere ideeën? Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter van PvdA Drimmelen, somde, na door diverse inwoners benaderd te zijn, al een heel rijtje goede bestedingen op. De tijd om over de besteding na te denken is er ook. Pas in december 2018 beslist de gemeenteraad over de hoogte van belastingen in 2019. Helaas gingen de overige partijen niet mee met het wijzingsvoorstel. PvdA Drimmelen stemde uiteindelijk in de jaarstukken 2019, maar met de verklaring het jammer te vinden dat onze inwoners niet mee mogen praten over de besteding van het overschot.