Door Hanneke de Bruijne op 14 oktober 2016

BUSHALTES ZEGGELAAN GESCHRAPT

Tijdens behandeling van de najaarsnota heeft Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter van PvdA Drimmelen grote kritiek geuit over de communicatie van de gemeente Drimmelen. Telkens blijken inwoners weer verkeerd of te laat geïnformeerd te worden. PvdA Drimmelen vindt dit geen manier om met inwoners om te gaan.

 

Terheijdense inwoners niet serieus genomen

Met ingang van dit jaar heeft er een wijziging plaatsgevonden in het traject van het openbaarvervoer in de gemeente Drimmelen. Met name voor de kernen Terheijden en Wagenberg had dit grote gevolgen. In Terheijden had de wijziging tot gevolg dat er voor het reguliere busvervoer nieuwe haltes geplaatst moesten worden. De inwoners van Terheijden hadden eind vorig jaar meegedacht over de plaats en vorm van de nieuwe bushaltes aan de Zeggelaan. Zo waren de haltes bij de Abtslaan ten opzichte van het originele plan verplaatst naar het trapveldje ter hoogte van de Klaverbeemd en de Ganzenweel. Volgens PvdA Drimmelen een goede en veilige oplossing.

Helaas is er nu bezwaar aangetekend tegen plaatsing van deze bushalte. Het college heeft vervolgens besloten deze bushaltes helemaal te schrappen. Daarbij zijn zij vergeten inwoners en omwonenden op tijd te informeren over het schrappen van de haltes. Dus eerst mag u allemaal meedenken, maar als het besluit definitief wordt, vergeet men u te informeren. En als u nu nog in beroep wilt gaan tegen het besluit de bushaltes te schrappen wordt u op kosten gejaagd. Vervolgens krijgt u ook nog te horen dat beroep aantekenen waarschijnlijk zinloos is, omdat de procedure door de gemeente juist is gevolgd. PvdA Drimmelen vindt dit geen manier om met inwoners om te gaan. Het is een van de vele voorbeelden waarbij de communicatie met inwoners faalt. Er is een andere houding van de gemeente Drimmelen nodig die aansluit bij de veranderende samenleving.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne