1 oktober 2015

De zorg is in beweging en daarbij ook de mantelzorg

  • PvdA Drimmelen geeft complimenten tijdens de opinieavond van 24 september, want zij zijn positief over het mantelzorgbeleid en de informatie over het beleid van donderdag 17 september dat opgesteld is in samenwerking met en door de experts van SWO en het mantelzorgsteunpunt.

Er is serieus nagedacht hoe de mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. Dit is bij uitstek een beleid dat we niet in beton moeten gieten. De zorg is in beweging en daarbij ook de mantelzorg. Er wordt gewerkt met de geijkte instrumenten zoals steunpunten en belangengroepen. Maar Gemeente Drimmelen durft ook verder te kijken en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Een positieve ontwikkeling die na vaststellen van het beleid niet stopt. Dit is een beleid dat in ontwikkeling blijft. Graag aandacht van het college hiervoor. Het voorgestelde WMO innovatiefonds van PvdA Drimmelen is ‘raadsbreed’ aangenomen. Het WMO innovatiefonds heeft ook raakvlakken met initiatieven op het gebied van mantelzorg.