Debat over duurzaamheid

7 maart 2018

 

Op dinsdagavond 6 maart stond het Duurzaamheidscafé in De Mayboom in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen zullen daar hun plannen voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid kort presenteren.

Ook onze lijsttrekker Hanneke de Bruijne was namens PvdA Drimmelen aanwezig. Duurzaamheid is een breed begrip welke op allerlei vormen in verschillende onderwerpen terugkomt. PvdA Drimmelen vindt duurzaamheid geen op zichzelf staand onderwerp daarom vind u geen apart hoofdstuk over duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma.

Duurzaamheid moet verweven zijn
Duurzaamheid zit in al zijn vormen geïntegreerd in dit verkiezingsprogramma, net zoals duurzaamheid verweven moet zijn in alle beleidsvelden van de gemeente Drimmelen. Ons streven is om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Veilig verkeer is voor PvdA Drimmelen ook een belangrijk thema binnen ruimte en wonen. Door invoering van de Omgevingswet gaat er voor de gemeente en onze inwoners veel veranderen. Hier moet de gemeente Drimmelen op voorbereid zijn. Ten aanzien van het thema RUIMTE EN WONEN wil PvdA Drimmelen dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf nog meer het goed voorbeeld gaat geven. De gemeente Drimmelen gaat uitstralen dat het een duurzame gemeente is en ook faciliteren in duurzaamheid door het aanleggen van voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Bij aanbestedingen gaan we meer gunnen op het kwaliteitscriterium duurzaamheid. Op verschillende beleidsterreinen wordt duurzaamheid een nog belangrijker criteria, bijvoorbeeld bij de afvalstoffenverwerking en in de woonvisie.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over onze plannen om de gemeente Drimmelen duurzamer te maken.