Door Peter van Gurp op 14 maart 2016

PvdA Drimmelen denkt in kansen leegstand van winkels

MADE – “Denk bijvoorbeeld aan “Windowdressing”, ongebruikte etalages tijdelijk voorzien van inrichting van bedrijven binnen of buiten de kernen om zo hun product of waar aan te prijzen.” Tijdens de opinieronde van donderdag 10 maart benadrukte Peter van Gurp, fractielid van PvdA Drimmelen met het ingebrachte idee om open te staan voor grote of kleine ideeën over de winkelleegstand in de gemeente Drimmelen.

DENK MEER ‘OUT OF THE BOX’

De ingebrachte ideeën van PvdA Drimmelen werden door de wethouder met veel enthousiasme ontvangen. Vernieuwende kansen voor de gemeente Drimmelen, voor ondernemers en dus uiteindelijk ook voor al onze inwoners, want ook PvdA Drimmelen maakt zich zorgen over de leegstand van winkels en de vermindering van de leefbaarheid van onze kernen die daarmee gepaard gaat. Niet voor niets staat dit in ons verkiezingsprogramma. Het bijgevoegde plan van aanpak, “detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen” van de gemeente Drimmelen, vinden wij zeker veel te mager.
Open hier het plan: Projectplan detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

PvdA Drimmelen vindt dat de gemeente Drimmelen meer open moet staan voor ideeën van andere gemeente en meer ‘out of the box’ naar dit probleem te kijken. Toestaan van tijdelijke winkels of misschien moeten we toestaan dat b.v. verenigingen zich op die manier presenteren om zo aan bijvoorbeeld nieuwe leden te komen.
Ook PvdA Drimmelen begrijpt dat het niet eenvoudig is om de ontwikkeling van leegstand en daarmee gepaard gaande verminderde leefbaarheid een halt toe te roepen, maar gemeente Drimmelen is toch niet de enige gemeente met dit probleem? Waarom gaan we niet verder kijken hoe andere collega gemeenten deze problematiek te lijf gaan?

WILT U MEEDENKEN MET PVDA DRIMMELEN?
De fractie vergadert iedere week op dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis van Drimmelen. Loop gewoon een keer binnen of volg het laatste nieuws op onze facebookpagina.

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp