Door Peter van Gurp op 30 november 2016

Extra aandacht voor de beeldbepalende plekken

PvdA Drimmelen wil goed groenonderhoud in de gemeente Drimmelen
PvdA Drimmelen krijgt tijdens de opinievergadering van donderdag 24 november als toezegging extra aandacht voor de beeldbepalende plekken in onze gemeente Drimmelen. Een mooi resultaat waar we blij mee zijn.

Het Integraal Beleidsplan “Groen Leeft en Verbindt”
Participatie staat volgens de gemeente Drimmelen centraal in dit plan, maar Peter van Gurp, fractielid van PvdA Drimmelen vroeg zich af welke ruimte er werkelijk voor onze inwoners overblijft om hierin te participeren en mee te denken over de inrichting en het onderhouden van het groen in zijn of haar buurt. Uit de onlangs gehouden burgerpeiling werd gemeten dat maar 49% van onze inwoners tevreden is over het groenonderhoud. Het is een goed streven om inwoners te laten mee doen en denken, maar uit de peiling blijkt dat onze inwoners het vooral belangrijk vinden dat het openbaar groen goed onderhouden moet worden.

Meer informatie over de burgerpeiling leest op de website van www.waarstaatjegemeente.nl

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam
PvdA Drimmelen vindt het ook belangrijk dat de beeldbepalende plekken, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis, rondom dorpshuizen en entree van dorpskernen ook goed onderhouden moeten worden. De wethouder heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren waar PvdA Drimmelen heel blij mee is. Ook is het belangrijk dat de juiste criteria voor groenonderhoud gehanteerd moeten worden, dus maatschappelijk verantwoord en duurzaam. PvdA Drimmelen vindt dat de gemeente Drimmelen moet gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om WAVA GO bij al het groenonderhoud in alle kernen in de gemeente Drimmelen te betrekken, want zij verzorgen voor de kernen Made en Drimmelen(dorp) al het groenonderhoud. De portefeuillehouder heeft belooft dit verder uit te gaan werken.

 

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp