3 november 2016

GELD VOOR DE ZORG MOET BESTEED WORDEN AAN DE ZORG!

Tijdens de opinievergadering op donderdagavond 20 oktober is er door de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen gediscussieerd over verstandig omgaan met zorggeld. Een discussie waar PvdA Drimmelen naar heeft uitgekeken. Met de 1,5 miljoen die jaarlijks overblijft op het budget, kunnen een heleboel misstanden ongedaan worden gemaakt.

Overschot op zorggeld niet voor de zorg in de gemeente Drimmelen

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor veel zorgtaken richting inwoners. Ook in de gemeente Drimmelen moet u sinds 2015 voor o.a. hulp in de huishouding, hulpmiddelen, dagopvang, vervoer en jeugdhulpverlening bij de gemeente zijn; de zogenaamde transities. Van het zorgbudget wat de gemeente Drimmelen ontvangt van het Rijk, blijft ieder jaar 1,5 miljoen euro over. Zo is het overschot op het zorgbudget van 2015 gebruikt om achterstallig onderhoud aan de havens te betalen. Slechts 330.000 euro van de 1,5 miljoen euro wordt de komende jaren ingezet in de zorg. Het overige budget heeft de huidige coalitie van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66) nodig om hun begroting op orde te krijgen. Niet alleen in 2017, maar ook alle volgende jaren stelen zij per jaar ruim 1 miljoen euro uit het zorgbudget.

WELKE VOORSTELLEN HEEFT PVDA DRIMMELEN?
PvdA Drimmelen stelt voor om de indicaties voor zorg te verruimen, want dan kan het aantal uren huishoudelijke hulp omhoog, of krijgen inwoners eerder een hulpmiddel toegekend. Het beloofde maatwerk in het WMO beleid kan sterk verbeterd worden. Zo vallen jongeren die na hun 18e verjaardag geen gebruik meer kunnen maken van jeugdhulpverlening nu tussen wal en schip. Voor deze groep moet snel een oplossing worden gevonden. En als laatste stelt de fractie van PvdA Drimmelen voor om alle werknemers in de zorg een normaal dienstverband aan te bieden, met een CAO en een vast salaris. Helaas is er voor onze voorstellen geen geld meer beschikbaar. Dit zorggeld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Diefstal van zorggeld, iets anders kan PvdA Drimmelen er niet van maken.

ALTIJD RECHT OP GOEDE ZORG. DAAROM PVDA DRIMMELEN!
Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? Solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waar uw mening telt. PvdA Drimmelen maakt zich sterk voor deze waarden. Vindt u dit ook en wilt u samen met PvdA Drimmelen de vinger aan de pols houden? Neem dan contact met ons op of volg het laatste nieuws op onze facebookpagina!