Door Hanneke de Bruijne op 22 juli 2016

Geld voor de zorg moet besteed worden aan de zorg!

– Geld voor de zorg moet altijd besteed worden aan de zorg. Dit vindt PvdA Drimmelen naar aanleiding van de behandelde jaarrekening 2015 van de gemeente Drimmelen. Reden voor de PvdA Drimmelen om samen met de overige oppositie partijen een amendement in te dienen om deze zorggelden te bestemmen waar ze voor bedoeld zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 21 juli jl. is in de gemeenteraad de jaarrekening 2015 besproken. Gebleken is dat de gemeente Drimmelen op het zorgbudget +/-1,5 miljoen euro overhoud. Het college heeft het voorstel gedaan om de overschotten te bestemmen voor achterstallig onderhoud aan de haven. Dit geld, wat dus bestemd is voor de zorg van de inwoners van de gemeente Drimmelen, wordt door het college met hulp van de coalitiepartijen VVD, Groen Drimmelen en Lijst Harry Bakker in de haven geplonst. Onbespreekbaar volgens Hanneke de Bruijne van de PvdA Drimmelen. Zorggeld moet besteed worden aan de zorg.

Al in een eerdere fase had PvdA Drimmelen via sociale media haar onvrede geuit over deze actie van het college. Dit heeft geleid tot vele boze reacties van inwoners van de gemeente Drimmelen. PvdA Drimmelen is daarnaast verontwaardigd en teleurgesteld over de reactie van de verantwoordelijk wethouder, dhr. Harry Bakker, die buiten het gemeentehuis verklaringen afgeeft over de gelden die bestemd zijn voor de haven, die wat betreft PvdA Drimmelen niet kloppen. Ook de poging van de wethouder om dit te verhelderen tijdens de raadsvergadering heeft niet tot verduidelijking geleid.

“PvdA Drimmelen kan niet anders concluderen dat dit college de gaten die opgelopen zijn – in dit geval achterstallig onderhoud aan de haven –  wilt dichten met zorggeld. PvdA Drimmelen heeft dan ook tegen de jaarrekening 2015 gestemd.

Eerdere berichten

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne