10 december 2014

Gemeente Drimmelen wil deel haven in Lage Zwaluwe verkopen

 PvdA vindt voorstel verkoop haven Lage Zwaluwe te voorbarig.

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Drimmelen de visie voor de haven van Lage Zwaluwe vastgesteld. Tijdens de behandeling van de visie bleken er nog veel onduidelijkheden over bijvoorbeeld erfpachtgrenzen, recht van overpad enz. De wethouder heeft toen aangegeven dat hij deze warboel snel zou ontrafelen.

Nu een paar maanden later komt er plotseling een voorstel tot verkoop van de haven Lage Zwaluwe. De warboel is echter nog niet ontrafeld, waardoor er grote onzekerheid bij de inwoners en ondernemers uit Lage Zwaluwe is. Hoe groot is de ligplaats die bij mijn huis hoort? Blijft de vaargeul breed genoeg? Kan ik nog met de auto bij mijn bedrijf komen? Dit waren maar enkele vragen die tijdens de in de haast georganiseerde informatieavond werden gesteld.

Als niet bekend is hoe de grenzen precies lopen, welke rechten andere belanghebbende hebben, kun je niet verkopen. Daarom wil de PvdA Drimmelen dit voorstel donderdagavond tijdens de raadsvergadering niet behandelen. Het college moet eerst zijn huiswerk goed doen alvorens met een voorstel tot verkoop te komen.

De gemeente Drimmelen zegt veel in samenwerking te doen met haar inwoners. Het is daarom extra zuur dat dit in Lage Zwaluwe niet is gebeurd. De belanghebbende inwoners van Lage Zwaluwe hebben in de media mogen vernemen van de voorgenomen verkoop. Zonder inspraak of overleg met inwoners en zonder inzicht in erfpachtgrenzen en gemaakte afspraken kan de PvdA Drimmelen niet anders concluderen dat dit voorstel haastig en amateuristisch tot stand is gekomen.