16 juni 2014

Gemeentebestuur heeft geen sportmentaliteit

PvdA en CDA vragen aandacht voor steun aan Summer Sports Week

De PvdA Drimmelen vindt sport en cultuur van groot belang. Daarom besteedde de PvdA veel aandacht aan sport en cultuur in haar verkiezingsprogramma. Nu de gemeenteraadsverkiezingen al bijna 3 maanden achter ons liggen, probeert de PvdA er alles aan te doen om het gemeentebestuur een duidelijke sportmentaliteit mee te geven.

Dat het gemeentebestuur op dit moment nog geen sportmentaliteit heeft, blijkt wel uit het feit dat in het coalitieakkoord nauwelijks over het stimuleren van sport en het terugdringen van overgewicht wordt gesproken. Afgelopen donderdag werd in de opinieronde van de gemeenteraad duidelijk dat 54% van de volwassenen in de gemeente Drimmelen overgewicht heeft. Ook hebben 11% van de jongeren en kinderen overgewicht. Dit zijn schrikbarende cijfers en daarom stelt de PvdA het gemeentebestuur voor om budget vrij te maken om sportverenigingen meer te stimuleren om activiteiten voor volwassenen te organiseren. Overgewicht komt in deze groep namelijk het meeste voor. De PvdA had verschillende op- en aanmerkingen op het sport- en beweegbeleid in de gemeente Drimmelen, maar was tevreden dat wethouder Stoop verschillende voorstellen om het sport- en beweegbeleid aan te passen overnam.

Samen met het CDA heeft de PvdA tijdens de laatste opinieronde het gemeentebestuur gevraagd om te kijken waar de gemeente de Summer Sports Week (financieel) kan ondersteunen. De Summer Sports Week is een geweldig initiatief om kinderen van de basisschool in aanraking te laten komen met sport. Aan de laatste Summer Sports Week deden ruim 60 kinderen mee. We hopen dat Tim Ovington en Bram Franken de Summer Sports Week nog jaren in de gemeente Drimmelen willen organiseren. De PvdA fractie is zelf ook continu in beweging. 9 Mei jongstleden fietste een groot gedeelte van de fractie nog van Brussel naar Breda en uiteraard zat de PvdA fractie aan de buis gekluisterd tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Spanje.