Door Hanneke de Bruijne op 4 februari 2017

Iedereen moet lid kunnen worden van een vereniging; Ook iemand met een beperking.

Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter PvdA Drimmelen heeft tijdens de gemeenteraad op donderdag 2 februari een initiatiefvoorstel ingediend, zodat ook iemand met een beperking lid kan worden van een vereniging. Het voorstel is inmiddels door de gemeenteraad aangenomen.

PVDA DRIMMELEN PAKT MET VOORSTEL STIMULERINGSSUBSIDIE DOOR
Het uitvoeringsplan “kom binnen” zorgt ervoor dat verenigingen en instanties hun accommodaties beter toegankelijker kunnen maken zodat ook mensen met een beperking kunnen deelnemen aan activiteiten bij een vereniging. PvdA Drimmelen wil, dat ook na afronding van het project, aan het einde van dit jaar, aandacht blijft voor mensen met een beperking en de manier waarop zij mee kunnen doen in onze samenleving. Want met alleen de toegankelijkheid verbeteren zijn we er nog niet.

Lees hier over het uitvoeringsplan “Kom binnen” van de gemeente Drimmelen.

 

VERSTERK ONZE VERENIGINGEN
Daarom wil PvdA Drimmelen dat er na 2017 een stimuleringssubsidie komt voor verenigingen die mensen met een beperking in hun ledenbestand hebben. Hiermee bevorderen we het lidmaatschap van mensen met een beperking bij onze verenigingen ook nadat het project beëindigd is. Dit is te vergelijken met de subsidie die de gemeente geeft aan verenigingen voor jeugdleden. Het vergt voor verenigingen een extra inzet om mensen met een beperking te laten deelnemen aan hun activiteiten. Met de stimuleringssubsidie worden verenigingen gestimuleerd deze mensen een volwaardige plek in hun vereniging te geven. Doelstelling is de subsidie met ingang van 2018 in te laten gaan.

Wilt u een keer meepraten over dit, of een ander onderwerp kom dan langs bij de fractie van PvdA Drimmelen. Wij vergaderen elke dinsdag om 20.00 uur in het gemeentehuis. Ook kunt u ons volgen via onze facebookpagina.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne