15 december 2014

Laatste raadsvergadering van 2014

Afgelopen donderdag zijn in de laatste vergadering van de gemeenteraad van dit jaar een aantal belangrijke punten besproken en besluiten genomen.
 

WMO

De PvdA fractie in de gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor de keukentafelgesprekken met de inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Hanneke de Bruijne, PvdA raadslid woonde diverse informatie bijeenkomsten in de verschillende kernen bij. Hier kwam naar voren dat ondanks de toezegging van de wethouder sommige inwoners uitsluitend over de aankomende veranderingen per brief geïnformeerd zouden worden. In het eerste kwartaal van 2015 komt de wethouder met het uitvoeringsplan voor de huishoudelijke hulp. Hierin zitten de keukentafelgesprekken opgenomen. Voor alle inwoners die momenteel huishoudelijke hulp ontvangen verandert er niets aan het aantal uren tot zij een persoonlijk gesprek hebben gehad. Mocht u toch alleen een brief ontvangen hoort de PvdA Drimmelen dit graag van u.
In de raadsvergadering is tevens afgesproken dat Drimmelen totdat de wijzigingen in Drimmelen ingaan (waarschijnlijk 1 juli 2015), de gemeente de korting op de eigen bijdrage gaat vergoeden. De volledige gemeenteraad heeft hierover een motie ingediend.

Klaverblad

De meerderheid van de gemeenteraad heeft toegezegd financieel garant te willen staan voor basisschool het Klaverblad in Drimmelen. Deze garantstelling is maximaal 58.456 euro. Met deze garantstelling hebben het schoolbestuur en de ouders van de leerlingen van het Klaverblad een extra jaar de tijd om voldoende nieuwe leerlingen voor de school te vinden. De PvdA Drimmelen vindt dit belangrijk voor de kern Drimmelen omdat de school en het gebouw met het dorpshuis een centrale rol hebben in de sociale infrastructuur van de kern. De PvdA ziet de garantstelling als investering in de kern Drimmelen, om de leefbaarheid in de kleine kern te behouden en te vergroten.

Participatiewet

In de laatste raadsvergadering van het jaar is het Drimmelense participatiebeleid vastgesteld. De PvdA Drimmelen heeft met dit beleid niet ingestemd. Het reintegratie budget komt met een forse bezuiniging naar de gemeente. De PvdA Drimmelen vindt dat de beschikbare middelen niet goed worden ingezet. In plaats van het reintegratiebudget te gebruiken om de kwetsbaarste groep inwoners te laten participeren in onze samenleving, wordt het budget gebruikt voor makkelijk te bemiddelen inwoners. Dit is niet waar het participatiebudget voor is bedoeld.

Vanaf 13 januari 2015 vergadert de PvdA fractie weer iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis. Wilt u meepraten of discussiëren dan bent u van harte welkom. Kijk voor contactgegevens op www.pvdadrimmelen.nl