Door Hanneke de Bruijne op 14 april 2016

PvdA Drimmelen wil maatwerk voor oude haven Drimmelen

 

Made – Op donderdagavond 7 april heeft de gemeenteraad van Drimmelen opiniërend gesproken over de oude haven van Drimmelen. De oude haven is de laatste haven bij het dorp Drimmelen waar een besluit over genomen moet worden. De jachthaven en de nieuwe jachthaven zijn al verkocht.

Verkopen of verpachten? Dat is de grote vraag.

“De oude haven van Drimmelen is een uniek stukje Drimmelen”, zei PvdA Drimmelen fractievoorzitter Hanneke de Bruijne donderdagavond. De gebruikers hebben een sterke lokale binding en het dorp en de haven hebben een sterke ruimtelijke verbinding. Het is ook de haven waar Sinterklaas met zijn boot ieder jaar aankomt. Feit is dat de gemeente geen goede huisvader geweest is voor de haven. De openbare ruimte zijn sterk verwaarloost. Tijd dat daar iets aan gedaan gaat worden.

In de vorig jaar opgestelde visie heeft PvdA Drimmelen samen met de overige politieke partijen gekozen voor een tweeledige kijk op de haven. Het oostelijk gebied leent zich goed om samen met de ondernemers de bedrijvigheid te versterken. In het westelijk gebied van de oude haven komt kleinschalige recreatie tot zijn recht. Deze kleinschalige recreatie betekend geen grote kajuitboten of zeilschepen. Deze kunnen prima in de nieuwe haven worden ondergebracht. Nee, het westelijk gedeelte van de oude haven is geschikt voor sloepen en oude zalmschuiten. In het gebied huurt de vereniging Oude Haven al een groot deel van het water. De leden van de vereniging hebben tegen een schappelijke prijs een ligplaats voor hun bootje. De vereniging heeft plannen een steiger speciaal voor mindervalide watersporters in te richten. Een plan dat PvdA Drimmelen graag gerealiseerd ziet worden.

Om de kleinschaligheid van de oude haven te waarborgen, vindt PvdA Drimmelen het geen goed plan het westelijke deel van de haven te verkopen. Middels langjarige erfpacht geef je de vereniging en de ondernemers (botenverhuurders) voldoende zekerheid. Erfpacht geeft de gemeente de mogelijkheid voorwaarde te stellen over bijvoorbeeld het soort boten dat in de haven mag liggen. Bij verkoop is deze invloed niet te waarborgen. Zeker als het bedrijf of vereniging hun eigendom doorverkopen. Het oostelijk deel van de oude haven kan wel verkocht worden. Dit deel wordt gebruikt door havengebonden bedrijven welke geen recreatieve ligplaatsen verhuren. Lees hier de achtergrondinformatie over het project “Project Havens Drimmelen” van de gemeente Drimmelen.

Met deze dubbele strategie denkt PvdA Drimmelen het gewenste maatwerk richting de gebruikers van de oude haven te leveren. Maar kunnen we tevens in de toekomst blijven sturen op de gewenste recreatieve ontwikkelingen. Tegelijk met de verkoop en het uitgeven in langjarig erfpacht moet de gemeente de openbare ruimte op orde brengen en houden. Alleen op deze wijze kunnen we de oude haven in Drimmelen in zijn oude glorie herstellen. Over 2 á 3 maanden neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne