21 januari 2019

Maatwerk voor accommodaties in Lage Zwaluwe nodig

In alle kernen voor sociaal en sportieve accommodaties dezelfde kaders. Een mooi streven, maar niet realistisch volgens PvdA Drimmelen. Het uitgangspunt, “iedere kern heeft een gemeenschapszin en een sportaccommodatie” daar staat PvdA Drimmelen voor 100% achter. Maar met het uitgangspunt dat alleen accommodaties in eigendom van de gemeente in aanmerking komen voor een exploitatie, daar heeft PvdA Drimmelen grote moeite mee.

 

PvdA Drimmelen maakt zich zorgen om nieuwe accommodatiebeleid gemeente Drimmelen

In Lage Zwaluwe heeft de gemeente geen gemeenschapshuis of sportaccommodatie in eigendom. Deze situatie is ontstaan na de verkoop van den Domp en de bouw van een sporthal door woonvizier (voorheen goed wonen). Dit stelt Lage Zwaluwe in een uitzonderlijke situatie. Ook over de nog af te bouwen ontmoetingsruimte bij de nieuwe Ganshoek (geen eigendom van de gemeente), zijn nog veel onduidelijkheden. De uitgangspunten en kaders die het college van Drimmelen aan de gemeenteraad voorstelt, passen daarom volgens PvdA Drimmelen niet op de situatie die in Lage Zwaluwe is ontstaan.

Bij een nulmeting, zijn alle sociaal/cultureel en sportaccommodaties in de gemeente Drimmelen geïnventariseerd. Dit betreft zowel de accommodaties welke de gemeente in eigendom heeft, als de accommodaties van andere partijen. Denk hierbij aan de diverse gemeenschapshuizen, sporthallen, verenigingsgebouwen, scholen etc. Opvallend bij deze inventarisatie is de kern Lage Zwaluwe. Hier kunnen verenigingen niet meer terecht in een gemeentelijke accommodatie. Zij zijn aangewezen op de markt. En hoewel er afspraken gemaakt zijn over huisvesting en huren, is dit toch een andere situatie dan in de overige kernen van de gemeente Drimmelen. Daar kan de gemeente sociale huren afdwingen bij de exploitatie overeenkomst.

PvdA Drimmelen vindt dat er voor de accommodaties in Lage Zwaluwe maatwerk nodig is, zodat in Lage Zwaluwe voor nu en in de toekomst een bruisend verenigingsleven gewaarborgd is. Vindt u dit ook? Doe en denk dan met ons mee. Neem eens contact met ons op of app, bel, mail met tel. 06-52398120, e-mail: pvdadrimmelen@ziggo.nl. Ook kunt u gewoon langskomen bij een fractievergadering van PvdA Drimmelen.

PvdA Drimmelen: Aandacht voor elkaar