Middelen buurtbus 222 inzetten voor alternatief openbaar vervoer

30 november 2018

Buurtbus 222 Terheijden, Wagenberg, Made stopt per 7 december, maar middels een motie, op initiatief van PvdA Drimmelen, blijft het budget voor 2019 behouden voor alternatief openbaar vervoer. Alle Drimmelense politieke partijen hebben de motie ondersteund en ingediend.

Tot onze schrik, bleek dat de tijd om te zoeken naar alternatieven voor buurtbus 222 Terheijden, Wagenberg, Made, veel korter dan verwacht. Het budget van 45.000 euro voor 2019, bleek geen garantie voor het blijven rijden van de buurtbus.

Buurtbus 222 al langer in zwaar weer

Sinds 2015 rijden vrijwilligers de buurtbus 222 dagelijks tussen Terheijden, Wagenberg en Made. Helaas bleken te weinig inwoners gebruik te maken van de bus. Reden voor Arriva de buurtbus te willen schrappen. De gemeenteraad van Drimmelen heeft geprobeerd een jaar respijt te kopen en de buurtbus ook in 2019 te laten rijden. Dit blijkt niet te gaan lukken.

 

Vrijwilligers bedankt

PvdA Drimmelen is de vrijwilligers dankbaar voor alle uren dat zij de buurtbus mogelijk hebben gemaakt. Wel zag PvdA Drimmelen zich genoodzaakt snel te handelen nadat blijkt dat de buurtbus 222 komende 7 december voor het laatst rijdt. Middels goede samenwerking tussen alle politieke partijen, blijft het budget van 45.000 euro beschikbaar. De wethouder heeft de opdracht gekregen met het geld, een alternatief te zoeken voor het openbaar vervoer, waarbij met name de kern Wagenberg de aandacht heeft.

 

Alternatief openbaar vervoer

Met het wegvallen van de buurtbus 222, komt er geen openbaar vervoer meer door de kern van Wagenberg. Ook de busverbindingen naar Lage Zwaluwe is verre van ideaal. PvdA Drimmelen is op zoek naar alternatieve mogelijkheden, om al onze kernen bereikbaar te houden. Bereikbaarheid van werk en voorzieningen, een bezoekje brengen aan familie of vrienden in een andere kern moet voor iedereen mogelijk zijn en blijven.

 

Wilt u meedenken met PvdA Drimmelen, neem dan contact met ons op. Dit kan via de website drimmelenpvda.nl of onze Facebookpagina PvdA Drimmelen. Ook bent u van harte welkom aan te schuiven bij een fractievergadering. Deze zijn wekelijks op maandagavond 20.00 uur op het gemeentehuis.