15 januari 2017

Ook in 2017 strijden we voor betere zorg

Het nieuwe jaar is alweer bijna 2 weken onderweg en sommige goede voornemens zijn alweer verdwenen. Dit geldt zeker niet voor het voornemen van PvdA Drimmelen om de zorg in de gemeente Drimmelen te verbeteren.


Met de start van 2017 gaan we het derde jaar in, waarin de gemeente verantwoordelijk is voor een heleboel zorgtaken. Daar waar de grote meerderheid van de gemeenteraad van Drimmelen vindt dat deze zorgtaken prima worden opgepakt, bestrijdt PvdA Drimmelen deze opvatting. Op papier ziet het zorgbeleid er prima uit, maar de uitvoering laat nog veel te wensen over.
Steeds meer ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Om dit te kunnen realiseren heeft het Rijk een heleboel zorgtaken bij de gemeenten weggelegd. Gemeenten kunnen veel beter inschatten wat haar inwoners nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Faciliteiten kunnen lokaal op maat worden aangeboden. Ook de gemeente Drimmelen heeft deze zorgtaken overgenomen van het Rijk.

Geld voor de zorg, moet besteed worden aan de zorg!

In de praktijk gebruikt de gemeente Drimmelen deze verplichting van zorgtaken om de kas te spekken. Geld wat bedoeld is voor de zorg van haar inwoners, wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Dit gaat niet om kleine bedragen, maar om miljoenen euro’s, welke uit het zorgbudget zijn weggevloeid naar andere beleidsvelden.
Gevolg is dat de gemeente Drimmelen de zorgtaken op een minimaal niveau uitvoert. Een minimaal zorgniveau dat acceptabel is voor de politieke partijen, Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen, die de gemeente Drimmelen besturen. Een minimaal zorgniveau waardoor het voor veel inwoners steeds moeilijker wordt hun plek in de maatschappij te handhaven.
De mensen die gebruikmaken van verschillende voorzieningen krijgen nu te maken met stapeling van kosten. Hierdoor zien zij af van een voorziening. Maatwerk voor inwoners met een zorgvraag, welke niet aansluit bij de situatie. Zeer zorgwekkend is de daling van het aantal inwoners die gebruikmaken van dagbesteding. Met het langer thuis wonen van ouderen zou deze zorgtaak juist sterk moeten groeien. Veel inwoners worden doorverwezen naar algemene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn echter niet ingesteld op de problematiek van de cliënten. De vraag voor dagbesteding is niet alleen ter ondersteuning van een cliënt, maar vaak ook een verlichting voor de mantelzorger.

Jeugdzorg

Jeugdzorg is ook een van de taken van de gemeente. Ook hier wordt in de gemeente Drimmelen extra op bezuinigd. Dit terwijl de politieke partijen die deze bezuinigingen hebben ingevoerd, zich net als PvdA Drimmelen grote zorgen maken over het toenemende drugsgebruik onder jongeren. Er is veel onduidelijk over de toegankelijkheid van de jeugdzorg. Waar kunnen ouders met vragen of hulp bij de opvoeding terecht? De coördinerende taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin dient verbeterd te worden, want PvdA Drimmelen accepteert geen wachttijden bij het verstrekken van professionele hulp aan onze jeugd.

 

ALTIJD RECHT OP GOEDE ZORG. DAAROM PVDA DRIMMELEN!

Als lokale PvdA afdeling krijgen we vaak te horen dat onze partij landelijk de zorg afbreekt. PvdA Drimmelen vindt dat gemeente zoals de gemeente Drimmelen de zak geld die het Rijk heeft meegeleverd bij de nieuwe taken, aan zorg moet besteden. Lokaal de zorg goed en dichtbij organiseren. Het moet en het kan. Dat was de bedoeling van het Rijk toen de taken naar de gemeenten werd verschoven. Het was niet de bedoeling dat de gemeenten het zorggeld zoals in Drimmelen in de havens zouden gooien.

PvdA Drimmelen blijft strijden voor een socialere uitvoering van het gemeentelijke zorgbeleid, zodat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en dat we de jeugd op een goede wijze helpen opgroeien. Wilt u meepraten en meedoen met PvdA Drimmelen, volg ons dan op Facebook of kom eens langs tijdens de fractievergadering iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.