30 juni 2014

Plannen PvdA Drimmelen voor 2015.

In de laatste week voor de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad zoals ieder jaar de plannen voor het komende jaar. Hanneke de Bruijne, PvdA raadslid in de gemeente Drimmelen, zal donderdagavond 3 juli de plannen van de PvdA fractie toelichten. Deze plannen komen voort uit ons verkiezingsprogramma van afgelopen maart.

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken. Jeugdzorg, extra taken in de oudere zorg, passend onderwijs en alle uitkeringsgerechtigde zonder baan vallen dan onder de verantwoording van de gemeente middels de participatiewet. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren wordt de sociale infrastructuur in onze kernen van nog groter belang. Met de dreigende sluiting van den Domp in Lage Zwaluwe, staat deze sociale infrastructuur daar zwaar op de tocht. Daarom zal de PvdA donderdag aan het college vragen voor het einde van het jaar inzichtelijk te hebben hoeveel het kost den Domp in Lage Zwaluwe voorlopig open te houden.

De PvdA Drimmelen wil dat er in 2015 niet verder bezuinigt wordt op de huishoudelijke hulp. Door een andere manier van werken, is er de afgelopen jaren al veel bezuinigt op deze voorziening. Het succes van deze werkwijze is voor een groot deel te danken aan onze inwoners, welke zich dagelijks inzetten als mantelzorgers en vrijwilligers. Extra bezuinigingen en daarmee extra kaalslag van de huishoudelijke hulp is niet eerlijk en niet nodig.

Al diverse keren heeft de PvdA Drimmelen aangedrongen op aansluiting bij het initiatief van startersbeurzen voor jongeren. Met een startersbeurs vervolmaken zij hun opleiding met relevante werkervaring en gerichte scholing. Daarna hebben zij een betere kans op de arbeidsmarkt. Startersbeurs is een zeer succesvol bestaand instrument. Meer dan 50% van de jongeren die gebruik hebben gemaakt van de startersbeurs stromen daarna door naar een reguliere baan. Al die bezuinigingen en daarmee extra kaalslag van de huishoudelijke hulp is niet eerlijk en niet nodig.

Al diverse keren heeft de PvdA Drimmelen aangedrongen op aansluiting bij het initiatief van startersbeurzen voor jongeren. Met een startersbeurs vervolmaken zij hun opleiding met relevante werkervaring en gerichte scholing. Daarna hebben zij een betere kans op de arbeidsmarkt. Startersbeurs is een zeer succesvol bestaand instrument. Meer dan 50% van de jongeren die gebruik hebben gemaakt van de startersbeurs stromen daarna door naar een reguliere baan. Al sinds de start van de startersbeurs in 2012 wil de PvdA dat onze Drimmelende jongeren gebruik kunnen maken van deze beurs. Tot op heden is er geen meerderheid in de gemeenteraad. De PvdA Drimmelen zet nu in op invoering van de Drimmelense startersbeurs in 2015.

Wilt u meedenken met de PvdA Drimmelen? Na de zomervakantie vergadert de fractie weer iedere week op dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis van Drimmelen.