9 maart 2017

PvdA campagne komt naar Made

Zaterdagmiddag 11 maart vanaf 15.30 zijn deze lokale PvdA Kamerleden en kandidaat Kamerleden op bezoek in onze gemeente Drimmelen. Maak gebruik van de mogelijkheid met hen in gesprek te gaan. Uw lokale PvdA afdeling Drimmelen is natuurlijk ook aanwezig. Graag zien wij u zaterdagmiddag in de Marktstraat in Made.

Onze kandidaat Kamerlid uit Terheijden

JOKE DE KOCK (NR.12)

Joke is een nieuwkomer op de PvdA kandidatenlijst. Zij woont in Terheijden. Joke maakt zich ernstig zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk in ons land. Allereerst is het belangrijk dat er voldoende werk is en dat de schulden aangepakt kunnen worden. Dit zorgt voor een gezonde financiële basis. Dé springplank om volwaardig mee te kunnen doen. Om dit mogelijk te kunnen maken moet veel werk verzet worden, dé reden voor Joke om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Joke de Kock is nu nog manager Schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg en sinds 14 april 2010 voorzitter van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Met haar ruime ervaring met armoede en schuldproblematiek wil zij in de Tweede Kamer veel voor elkaar krijgen.

 

Onze Brabantse kandidaat Kamerleden:

ATTJE KUIKEN (NR. 6)

Attje kuiken uit Breda en staat op nr. 6 van de kandidatenlijst. Zij zit sinds 2006 in de Tweede Kamer voor de PvdA. Voordat zij kamerlid werd, richtte zij in Breda een afdeling van de jonge socialisten op. In de Tweede Kamer is zij voor de PvdA fractie woordvoerder geweest van o.a. veiligheid, openbare orde, criminaliteitsbestrijding en asiel en immigratie. Momenteel is Attje, na het vertrek van Diederick Samson, de fractievoorzitter van de PvdA Tweede Kamerfractie.

 

PETRA KOENDERS (NR. 54)

Petra komt net als Attje uit Breda en is een nieuwkomer op de kandidatenlijst. Zij is afgestudeerd ingenieur informatica aan de TU Eindhoven en directeur Centre of Expertise BioBased Economy (Avans). Daarvoor vervulde zij diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven en bij Avans Hogeschool. Petra is deskundig op de gebieden financiën, onderwijs en duurzaamheid.

 

HENK LEENDERS

Ook Henk Leenders komt uit Breda, en zit sinds 2013 in de Tweede Kamer, nadat hij eerst gemeenteraadslid in Breda en provinciaal statenlid in Noord Brabant is geweest. Henk heeft een achtergrond in de zorg, en is dit later gaan verbinden met milieu. Over dit onderwerp heeft hij een boek geschreven, getiteld “Milieugezondheidskunde, een inleiding”. In de Tweede Kamer is hij woordvoerder natuur, landbouw en luchtvaart. Henk is niet opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

 

Wilt u kennis maken met lokale kandidaat Tweede Kamerleden van de PvdA, kom dan zaterdagmiddag om 15.30 uur naar de Marktstraat in Made. Ga met hen in gesprek over wat u bezighoud, en hoor van hen welke plannen de PvdA heeft voor de toekomst.