27 oktober 2014

PvdA Drimmelen begint met jeugdzorg monitor

Knelpunten snel oplossen

Jeugdzorg is een van de nieuwe taken die de gemeente met ingang van 1 januari a.s. erbij krijgt. Het nieuwe jeugdbeleid is in september door de gemeenteraad vastgesteld. Hoe dit beleid in de praktijk wordt gebracht wordt vastgelegd in de verordening. Deze verordening staat deze donderdagavond op de agenda van de opinieronde.

Beleidsregels, afspraken en voornemens staan mooi op papier, maar komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Belangrijk bij de jeugdzorg is of de gemeente voldoende zorg heeft ingekocht. Of onze inwoners weten waar zij hulp kunnen krijgen. Dat de signalen bij problemen worden opgepikt en bij de juiste instanties terecht komen.

Jeugdzorg is een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. Denken of hopen dat alles na 1 januari vanzelf goed gaat is niet reëel. Daarom start de fractie van de lokale PvdA Drimmelen een jeugdzorg monitor. Een aantal specifieke onderdelen zoals wachtlijsten, toegankelijkheid en doorverwijzing zullen maandelijks in de monitor worden getoetst. Op deze wijze kan de PvdA Drimmelen op tijd aan de bel trekken als het papieren beleid en verordening in de praktijk niet werken, en kunnen we in de gemeenteraad op tijd bijsturen.