Door Hanneke de Bruijne op 15 september 2016

PvdA Drimmelen bezorgd over de verkeersveiligheid

Met een nipte meerderheid van de gemeenteraad gaat de gemeente Drimmelen de ‘veilige’ verkeerslichten op de kruising Marktstraat – Godfried Schalckenstraat vervangen door een rotonde. Een verkeerd besluit vindt PvdA Drimmelen. De kruising is al jaren veilig met de verkeerslichten.  Het behouden van verkeerslichten zorgt voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers en dat is wat PvdA Drimmelen wil.

 

Keuze voor rotonde onbegrijpelijk!

De kruising is te klein voor een volwaardige rotonde, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Toch hebben de raadsleden van Lijst Harry Bakker en Groen Drimmelen ingestemd met een rotonde. Al in 2011 bleek uit het eerste verkeersonderzoek dat de kruising te krap is voor een volwaardige rotonde. Diverse varianten werden afgelopen jaren onderzocht en besproken in de gemeenteraad van Drimmelen. Maar een definitief besluit om de verkeerslichten te vervangen werd steeds vooruit geschoven. Afgelopen donderdag is er eindelijke een besluit genomen, maar met het vervangen van de verkeerslichten voor een te kleine rotonde zal de veiligheid voor met name voetgangers en fietsers verslechteren. Immers de grote vrachtwagens en bussen die de rotonde gaan passeren zullen deels de fietsstroken moeten gebruiken om de te krappe bochten te maken.

 

“Al deze tijd heeft het college van de gemeente Drimmelen niet eens aan de omwonende of gebruikers om hun mening gevraagd!”
Er is bijna 5 jaar over dit besluit gedaan. Al deze tijd is er door het college niet aan de omwonende of gebruikers om hun mening gevraagd. 3 jaar geleden heeft de PvdA Drimmelen tijdens de weekmarkt al om de mening van de inwoners gevraagd. Ruim 80% van de ondervraagde marktbezoekers gaf toen aan de voorkeur te geven aan verkeerslichten. Het meest gegeven argument was daarbij de verkeersveiligheid. Met 11 tegen 10 stemmen heeft een nipte meerderheid van de raad dus besloten niet alleen de verkeerskundige rapporten, maar ook een grote meerderheid van de inwoners te negeren.

Lees het eerdere bericht

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne