6 oktober 2014

PvdA Drimmelen gaat jeugdwerkloosheid te lijf

Aanpak werkloosheid krijgt de prioriteit die het verdient. De PvdA Drimmelen maakt zich al jaren hard voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de gemeente Drimmelen. De PvdA heeft donderdag met succes verschillende politieke partijen in Drimmelen weten te overtuigen van invoering van de Startersbeurs. Wethouder Mark van Oosterhout gaat uitzoeken in welke vorm de Startersbeurs het beste uitgevoerd kan worden.

Op dit moment is 15% van de jongeren in Nederland werkloos. Het gaat hierbij zowel om laag- als hoogopgeleide jongeren. Het probleem zit hem dan ook veelal niet in de scholing van deze jongeren, maar in het feit dat jongeren geen werkervaring hebben. Werkgevers hebben vaak de keus uit tientallen sollicitanten en hun keus valt dan ook logischerwijs vaker op iemand met werkervaring dan op iemand zonder werkervaring. Om het probleem dat jongeren geen werkervaring hebben op te lossen is de Startersbeurs ontwikkeld. De Startersbeurs geeft jongeren, die (net) klaar zijn met hun studie, de kans om werkervaring op te doen.

De werkloze starter op de arbeidsmarkt moet zelf een werkgever zoeken, waar hij of zij voor 6 maanden kan werken en leren. Wanneer een werkgever gevonden is, zal de starter €250 per maand krijgen van de gemeente en minimaal €250 per maand van zijn of haar werkgever. De gemeente draagt bij aan het verbeteren van de arbeidskansen van haar jonge inwoners en de werkgever leert nieuwe potentiële arbeidskrachten kennen en kan daarnaast gebruik maken van de kennis van de starter.

In de gemeente Breda is men al bezig met het invoeren van de Startersbeurs. De Startersbeurs is ontwikkeld door jongeren in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Wanneer u vragen heeft over de Startersbeurs of over werkloosheid in het algemeen bent u van harte welkom op de fractievergadering van de PvdA Drimmelen. Deze vindt elke dinsdag om 20.00u plaats in het gemeentehuis.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.startersbeurs.nu/