Door Hanneke de Bruijne op 4 juli 2017

PvdA Drimmelen geeft richting aan sociaal armoedebeleid

Donderdag 22 juni heeft de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen gediscussieerd over het nieuw op te stellen armoedebeleid. Afgelopen jaar heeft de rekenkamer het huidige armoedebeleid tegen het licht gehouden en er zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. PvdA Drimmelen geeft de wethouder drie belangrijke punten mee bij het verder uitwerken van het nieuwe armoedebeleid.

Stapelen van kosten
PvdA Drimmelen vindt dat stapeling van kosten binnen het WMO beleid aangepakt moet worden. In de gemeente Drimmelen blijken ouderen met een zorgvraag, vaker dan in de omliggende gemeenten, in financiële problemen te geraken. De problemen worden voornamelijk veroorzaakt doordat de zorgvrager met 1 zorgvraag verschillende regelingen aan moet vragen via diverse loketten. Deze stapeling van kosten binnen het WMO beleid mag voor onze inwoners geen problemen veroorzaken en moet daarom worden afgeschaft. Inwoners met een zorgvraag en een minimum inkomen moeten, waar het WMO beleid ook voor bedoeld is, vanuit het WMO beleid tegemoet gekomen worden.

Betere afstemming met landelijk armoedebeleid
PvdA Drimmelen vindt dat het nieuwe armoedebeleid beter afgestemd moet worden met landelijk beleid. Jaarlijks moet de gemeente Drimmelen monitoren welke doelgroepen er middels landelijk beleid geholpen worden en voor welke doelgroepen de landelijke overheid minder aandacht heeft. Momenteel zijn dit bijvoorbeeld de gezinnen met oudere kinderen en een minimum inkomen. Per jaar kan de doelgroep verschillen en daarom moet het armoedebeleid binnen de gemeente Drimmelen zo flexibel mogelijk zijn, zodat hier snel op ingespeeld kan worden.

Verbetering schuldhulpverleningstrajecten
PvdA Drimmelen vindt dat de wachtlijsten voor schuldhulpverleningstrajecten moeten worden aangepakt. Hoe sneller inwoners financieel weer op eigen benen kunnen staan, hoe beter dat is. De extra middelen die hier vanuit het Rijk naar de gemeente zijn gekomen, moeten worden ingezet om de wachtlijsten te verkleinen. Dit kan door extra inkoop van trajecten.

Onze punten voor een sociaal armoedebeleid
Aanpak van de stapeling van kosten binnen het WMO beleid, betere afstemming met landelijk armoedebeleid en verbetering van de schuldhulpverleningstrajecten zijn de belangrijkste punten die PvdA Drimmelen heeft meegeven aan de wethouder bij het verder uitwerken van het nieuwe armoedebeleid. PvdA Drimmelen vindt dat deze punten in het nieuwe beleid opgelost dienen te worden. Het nieuwe armoedebeleid wordt eind dit jaar verwacht.

  • Lees hier een eerder bericht over armoedebeleid
  • Lees hier het onderzoek van de Rekenkamer

Denk en doe mee met Pvda Drimmelen
Wilt u meedoen en meedenken met PvdA Drimmelen, neem dan contact met ons op. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, sociaal betrokken inwoners van Drimmelen, die in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, hun nek durven uitsteken, en actief willen meedoen in de fractie van PvdA Drimmelen.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne