Door Hanneke de Bruijne op 18 september 2017

PvdA Drimmelen is duidelijk over windenergie

Op donderdag 14 september vond in het gemeentehuis van Drimmelen de eerste opinieronde plaats na het zomerreces. Slechts één onderwerp stond op de agenda deze keer, maar echter wel een heel belangrijk onderwerp namelijk het plaatsen van windmolens langs de A16.

 

De gemeente Drimmelen heeft als doelstelling: “In 2040 is de gemeente Drimmelen energieneutraal”. Om deze doelstelling te halen dan is het plaatsen van windmolens van groot belang. PvdA Drimmelen is altijd duidelijk geweest over windenergie, willen we op den duur een energieneutrale gemeente worden dan is windenergie broodnodig.

 

PVDA DRIMMELEN WIL COMPENSATIE INWONERS

Samen hebben de gemeentes Breda, Zundert, Moerdijk en Drimmelen van de provincie de opdracht gekregen om 100 megawatt aan groene stoom op te wekken door het plaatsen van windmolens langs de A16. Om de juiste plaats van de windmolens te bepalen zijn diverse opstellingen in verschillende varianten uitgewerkt. Automatisch betekent dit ook dat inwoners die dicht in de buurt wonen hinder en schade gaan ondervinden van deze windmolens. Verschillende insprekers uit Lage Zwaluwe maakten zich hier tijdens de opinieronde dan ook terecht zorgen over. PvdA Drimmelen wil dat voor deze groep inwoners het duidelijk wordt WAAR de windmolens worden geplaatst en HOE zij gecompenseerd gaan worden. Deze inwoners hebben niet de “lusten”, maar vooral de lasten van de windmolens zoals geluidsoverlast en slagschaduw. Wat PvdA Drimmelen betreft profiteren deze inwoners straks dan ook meer van de opbrengsten van onze dorpsmolen zodat zij voldoende gecompenseerd worden.

 

PVDA DRIMMELEN ZIET KANSEN VOOR WINDENERGIE

De komende tijd zal duidelijk worden welke keuze er gemaakt gaat worden om de gezamenlijke 100 megawatt te realiseren. Zoals gezegd waren er deze avond niet alleen tegenstanders, maar ook voorstanders aanwezig. PvdA Drimmelen was blij met de lokale initiatieven ten aanzien van windenergie en roept de verantwoordelijk wethouder dan ook op de diverse plannen en ideeën mee te nemen. Als we kansen benutten en luisteren naar goede ideeën van een ander moet het ons lukken in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.

 

Wilt u een keer meepraten over dit of andere onderwerpen? Bezoek dan een keer een fractievergadering op dinsdagavond om 20.00 uur in het gemeentehuis in Made. Kijk eens op onze website www.pvdadrimmelen.nl of volg onze facebookpagina.

 

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne