Door Peter van Gurp op 24 februari 2017

PvdA Drimmelen stelt een vertrouwd afvalinzamelingsscenario voor

Afgelopen donderdag 16 februari stelde het college tijdens de opinieronde viertal scenario’s voor om het restafval uiteindelijk tot 0% te reduceren. Peter van Gurp, burgerraadslid van PvdA Drimmelen stelde een innovatieve pilot voor dat per direct ingevoerd kan worden.

Afvalinzameling in Drimmelen kan nog beter

De inwoners van de gemeente Drimmelen scheiden hun afval goed. Dit blijkt uit de afvalmonitor van 2015. Maar het kan altijd beter. Om uiteindelijk te bepalen welke inzamelingsweg we als gemeente inslaan, stelde wethouder Kuipers een tweetal pilots voor om uit te voeren. Een van de pilots hield in dat we via ondergrondse wijkcontainers zouden gaan inzamelen. De andere pilot was minder rigoureus, hierbij zou er een extra container komen voor het plastic. De kosten van invoering van één van de pilots zijn maar liefst 110.000 euro! Veel te duur was de conclusie van de PvdA Drimmelen en alle andere partijen.
PvdA Drimmelen vindt ook dat aan de ondergrondse wijkcontainers een hoop nadelen zitten zoals overlast voor omwonenden, zwerfafval bij de ondergrondse containers, dure onderhoudskosten en duur in aanleg. Ook zouden deze containers geplaatst worden op maximaal 300 meter lopen van uw huis. Niet erg praktisch voor onze ouderen en bovendien past dit niet bij een dorp met lintbebouwing zoals Wagenberg, aldus PvdA burgerraadslid Peter van Gurp.

DAAROM PVDA DRIMMELEN
Geen van de scenario’s voldeed uiteindelijk, maar om toch een stap voorwaarts te kunnen maken op het gebied van afvalscheiding stelde PvdA Drimmelen een ander scenario voor. Dit houdt in dat de grijze container 1 x per vier weken wordt ingezameld, het GFT 1 x per 2 weken gratis wordt opgehaald en de inzameling van plastic en papier blijft zoals het is. Hier is wat PvdA Drimmelen betreft geen dure pilot voor nodig, want dit kan per direct ingevoerd worden. De meeste andere fracties zagen ook wel wat in het scenario van PvdA Drimmelen en ook wethouder Kuipers gaf aan te willen kijken wat de mogelijkheden zijn. De eerder genoemde 110.000 euro kunnen dan gebruikt worden om samen met bewoners, bedrijven, ondernemers en verenigingen – kortom iedereen – te werken aan de bewustwording van een betere afvalscheiding om te komen tot een nog schonere gemeente Drimmelen.

 

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp