Door Hanneke de Bruijne op 13 mei 2014

PvdA Drimmelen kritisch over coalitieakkoord 2014-2018

De PvdA Drimmelen bedankt dhr Meijer voor het prettige gesprek dat mevr. Tuinzaad en ikzelf aan het begin van het proces hebben gevoerd. Gezien de uitkomst na de eerste verkenning werd onze inhoudelijke bijdrage op dat moment door overige partijen op prijs gesteld. Maar bij inhoudelijke vervolg gesprekken is de PvdA niet meer uitgenodigd geweest.

Voorzitter, de oude coalitie van LHB,VVD en Groen Drimmelen maken vanavond een doorstart.  En zij gaan door op de ingeslagen weg. Want al 2 jaar steken zij hun kop in het zand, en dat doen zij nog steeds. Vanaf 2015 is de structurele meerjarenbegroting negatief. Dit zien we al 2 jaar aankomen, maar nog nooit  heeft LHB, VVD of Groen Drimmelen hier verantwoording voor genomen. En ook in dit coalitieakkoord wordt er met geen woord, over dat tekort gesproken. We hebben het hier wel over een slordige 780.000 euro!! Een mogelijke toekomstige meevaller van 3 ton wordt ingeboekt, en direct weer uitgegeven. Investeren in Drimmelen ja!!, maar wel zorgvuldig, en met financiële dekking en een sluitende meerjarenbegroting. Want; Let op, Geld lenen kost geld!!!  De LHB, VVD en Groen Drimmelen hebben duidelijk beter geluisterd naar, en langer nagedacht over, de honden in deze gemeente. De honden en het hondenbeleid in dit coalitieakkoord krijgen meer aandacht dan de zorg voor onze jeugd, de zorg voor de ouderen en de zorg voor de mindervalide medemens bij elkaar.

fractie PvdA Drimmelen

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne