PvdA Drimmelen: Nieuw minimabeleid moet eenvoudiger en korter

Door Hanneke de Bruijne op 28 januari 2018

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid in onze gemeente, heeft het college een nieuw minimabeleid opgesteld. Volgens PvdA Drimmelen kan er veel verbeterd worden, maar dit kunnen wij alleen veranderen met uw steun!

 

PvdA Drimmelen heeft goede zorg (voldoende en van de juiste kwaliteit) hoog in het vaandel staan. Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter van PvdA Drimmelen; “Wij vinden het niet kunnen dat ouderen met een AOW met of zonder klein pensioentje en een zorgvraag, door het schaarse WMO-beleid van de gemeente Drimmelen in de financiële problemen komen. Veel voorzieningen worden zowel in de WMO als de bijzondere bijstand niet vergoed. Daarbij is de procedure om bijzondere bijstand aan te vragen zo onbekend en ingewikkeld dat inwoners op voorhand afhaken. PvdA Drimmelen wil een eenvoudige korte procedure waarbij inwoners snel uitsluitsel krijgen voor welke vorm van hulp zij in aanmerking komen. PvdA Drimmelen vindt het nieuwe minimabeleid een goede start, maar kan nog beter.

 

Het nieuwe minimabeleid van het college laat op preventief gebied veel goede voorstellen zien. Voor het financiële vangnet voor minima heeft het college veel nieuwe voorstellen, maar meer verschillende regelingen met verschillende voorwaarden voor inwoners ziet PvdA Drimmelen niet zitten. Er staan ook veel goede voorstellen in het nieuwe minimabeleid, maar na kritiek van diverse politieke partijen, komen de voorstellen voorlopig niet op de raadsagenda. PvdA Drimmelen wacht echter niet af en heeft inmiddels met enkele overige fracties de handen ineengeslagen. Middels een motie gaan we tijdens de volgende raadsvergadering de goede, met name preventieve maatregelen, al wel in werking laten treden. Hopelijk sluiten hier de overige partijen ook bij aan, want hier moet iets aan gebeuren!

 

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en PvdA Drimmelen wil dat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Vindt u dit ook? Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 op PvdA Drimmelen. In ons verkiezingsprogramma “Aandacht voor Elkaar” 2018-2022 kunt u meer lezen over wat meedoen in de samenleving voor PvdA Drimmelen betekent > Thema 4:Meedoen in de Samenleving

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne