Door Peter van Gurp op 20 april 2017

PvdA Drimmelen ondersteunt lokale initiatieven

Tijdens de opinieronde van 20 april 2017 kwam het opinievoorstel van de visie haven in Terheijden aan de orde. De toeristische recreatieve mogelijkheden blijven echter onbenut en de gemeente Drimmelen blijft weinig innovatief.

Win-win situatie

Peter van Gurp, fractielid van PvdA Drimmelen vindt echter dat bij de uitstraling van onze blauwgroene gemeente een haven in Terheijden past die aantrekkelijk is voor recreanten en eigen inwoners. Het is dan ook jammer dat de gemeente Drimmelen weinig innovatief is naar de toeristische recreatieve mogelijkheden en ideeën om deze haven gaan onderscheiden van alle andere waardoor het echt aantrekkelijk wordt om hier te gaan recreëren.

PvdA Drimmelen ondersteunt daarom ook het huidige initiatief van de Food truck. Om dergelijke initiatieven zoals deze kleinschalige horeca de kans te geven moet de gemeente Drimmelen wel voldoende ruimte geven. Ook zijn in een eerder opinievoorstel mogelijkheden geuit om de kleine Schans te benutten. PvdA Drimmelen ziet zeker mogelijkheden voor de kleine Schans wanneer deze parallel aan de visie op de haven wordt uitgewerkt, zodat er mogelijk een win-win situatie ontstaat doordat deze beide visies elkaar versterken.

 

Duurzaamheid

We kunnen dan ook concluderen dat we weinig nieuws hebben gehoord. De havenfunctie blijft met vaste ligplaatsen behouden. Ook de functie van kleinschalige horeca en het pontje blijft zoals het is. Het thema Duurzaamheid is voor PvdA Drimmelen een belangrijk thema, maar in de toekomstvisie van de haven in Terheijden zien we hierin weinig terug. We zijn blij te horen dat de portefeuillehouder heeft toegezegd om duurzaamheid prominent op te nemen in de visie.

Wilt u meepraten en/of meedenken over dit of een ander onderwerp? Loop eens binnen op een fractievergadering van PvdA Drimmelen. De fractie van de PvdA vergaderd iedere dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis.

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp