Door Hanneke de Bruijne op 27 juni 2017

PvdA Drimmelen tegen ontsluiting nieuwe wijk door Schansstraat

Waarom stelt het college voor om de Schansstraat in Terheijden te gaan gebruiken als ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen wijk? Een terechte vraag van vele inwoners van Terheijden. Veel Terheijdenaren waren tijdens de opiniërende raadsvergadering over het onderwerp aanwezig.

 

Fel protest aan de Schans in Terheijden

In het voorontwerp bestemmingsplan van het nieuwbouwplan wordt het verkeer afgewikkeld langs de Norbartstraat en verder door de wijk naar de doorgaande wegen. Niet alle inwoners zijn blij met het extra verkeer door hun straat, en dat is begrijpelijk. Zeker ook omdat er een basisschool aan de ontsluitingsroute staat. Maar de profielen van de straten kunnen de extra verkeersbewegingen aan, alleen de Markstraat is door de inrichting met parkeergelegenheid, te smal. Dat is zonder de nieuwe wijk ook al het geval, en dit behoeft een oplossing. Een oplossing waar het college nu ineens door onrust, wel naar wil kijken, gezien de proef met eenrichtingsverkeer die er loopt. Maar dit staat voor PvdA Drimmelen los van de discussie over de ontsluiting van het nieuwe plan. Met of zonder nieuwbouwplan, een oplossing voor de Markstraat is noodzakelijk, aldus fractievoorzitter Hanneke de Bruijne tijdens de vergadering van afgelopen donderdag.

 

Nog geen besluit over Schansstraat Terheijden

De fractie van PvdA Drimmelen roept het college op deze keer eens achter hun eigen plannen te blijven staan. Al meerdere keren heeft het college problemen veroorzaakt, door wijzigingen in plannen, zonder daar inwoners bij te betrekken, of van op de hoogte te stellen. De discussie over de bushaltes in de Zeggelaan in Terheijden is hier ook een goed voorbeeld van.
Een college dat na reacties van inwoners niet achter zijn eigen besluiten durft te blijven staan en vervolgens overhaast en met een waardeloos alternatief komt. De raad moet in deze gevallen de boel weer recht breien. Met respect voor alle meningen van inwoners, je kunt het niet voor iedereen goed doen, maar je moet het wel kunnen uitleggen.

PvdA Drimmelen vindt de Schansstraat te smal voor extra verkeer, ook als deze 40 cm wordt verbreed. Bovendien wordt het unieke cultureel erfgoed aangetast, en is het gevaarlijk voor langzaam verkeer. Er moet een oplossing komen voor het verkeer in de Markstraat, waarbij er meerdere mogelijkheden zijn, dan alleen eenrichtingsverkeer. De inrichting van de wegen rond basisschool Zonzeel moet de verkeersveiligheid garanderen.

 

WILT U MEEDENKEN MET PVDA DRIMMELEN OVER DIT ONDERWERP OF ANDERE ONDERWERPEN?
De fractie vergadert iedere week op dinsdagavond om 20.00 uur in het gemeentehuis in Made. Loop gewoon een keer binnen of volg ons op via Facebook en Instagram.

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne