Door Peter van Gurp op 4 april 2017

PvdA Drimmelen teleurgesteld in daadkracht coalitiepartijen

Al jaren hebben de bewoners van de Geate en Loonse dijk in Lage Zwaluwe veel last van het zware (landbouw)verkeer dat dagelijks over de smalle dijken van Lage Zwaluwe komt. Met als gevolg trillende inboedel, gevaarlijke situaties en schade aan huizen. Deze inwoners hadden hun hoop gevestigd op de gemeenteraad van Drimmelen. Hun hoop bleek tevergeefs, want wethouder Stoop kreeg van een krappe meerderheid van de raad de opdracht om nieuwe varianten te onderzoeken. 

Nog geen oplossingen voor verkeersproblemen Lage Zwaluwe

Veel inwoners uit Lage Zwaluwe waren op donderdag 23 maart j.l. hoopvol naar het gemeentehuis in Made gekomen voor de opinieronde. Op de agenda stond de verkeersstudie Hooge Zwaluwe en Wagenberg waarin mogelijk de langdurige problemen voor de Geate en Loonse dijk in Lage Zwaluwe kunnen worden opgelost.  In 2014 was er immers al een rapport opgesteld waarin in het verlengde van de Zoutendijk ook een bypass voor de Geate werd voorgesteld. De raad gaf hier in 2015 een (te) lage prioriteit aan.

Hoge prioriteit

PvdA Drimmelen had destijds al voorgesteld hier een hoge prioriteit aan toe te kennen, want de fractie van de PvdA Drimmelen had vele klachten van inwoners ontvangen en was zelf ter plaatse geweest. Meerdere malen hebben wij bij wethouder Stoop aangedrongen op een oplossing en op tijdelijke maatregelen om de overlast te beperken. De vele insprekers tijdens de vergadering gaven aan dat de zorgen nog steeds groot zijn. Rede temeer om de prioriteit van de voorstellen uit het rapport van 2014 per direct prioriteit hoog te geven, aldus PvdA burgerraadslid Peter van Gurp. “Er moet een oplossing komen voor deze situatie, en wel een die knelpunten oplost en geen problemen verplaatst”.

Opnieuw geduld

Het rapport uit 2014 geeft inmiddels een goede oplossingsrichting die in het voorliggende voorstel door de wethouder verder zijn uitgewerkt middels een studie door bureau Kragten. Tijdens deze vergadering waren er een aantal goede ideeën aangedragen door insprekers en de diverse fracties. Diverse ideeën die er uiteindelijk toe geleid hebben dat de wethouder op voorspraak van een aantal fracties, o.a. LHB en Groen Drimmelen een nieuwe studie gaat uitvoeren en vervolgens weer komt met nieuwe plannen. Teleurstellend vindt de PvdA Drimmelen. De bewoners van de Geate en Loonse dijk zullen dus andermaal geduld moeten hebben. Jammer dat een aantal fracties niet durven door te pakken waarvan de inwoners van Lage Zwaluwe de dupe zijn.

 

Lees eerdere berichten:

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp