Door Michael van den Berg op 9 november 2017

PvdA Drimmelen toekomstgericht betreft rioolbelasting

Het huidige rioolrechtmodel in de gemeente Drimmelen lijkt goed te voldoen aan de uitgangspunten, maar in de toekomst is het combinatiemodel niet houdbaar, omdat er geen aandacht voor de zwaarste rioolbelasting is, namelijk bestrating in combinatie met hevige regenval.

PvdA Drimmelen is kritisch. Michael van den Berg, nieuw burgerlid van PvdA Drimmelen; “In de toekomst is het combinatiemodel niet houdbaar, omdat er geen aandacht voor de zwaarste rioolbelasting is, namelijk bestrating in combinatie met hevige regenval”. Bestrating houdt het wegtrekken van neerslagwater tegen waardoor al dit water door het riool afgevoerd moet worden, hier is het riool vaak niet op berekend, zoals bijvoorbeeld in de Nachtegaalstraat in Made. Moet het motto “de vervuiler betaald” misschien herzien worden in “de belaster betaald?”

 

Het huidige rioolrechtmodel in de gemeente Drimmelen is kostendekkendheid, “de vervuiler betaalt” en er is een belangrijk verschil tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, maar het college van de gemeente Drimmelen heeft 3 jaar nodig om met dit voorstel te komen. De voorgedragen rekenvoorbeelden over de herverdeling van de rioolheffing geven een helder beeld van het gewenste resultaat, namelijk een kostendekkend model. PvdA Drimmelen ondersteund uiteraard het meest eerlijke model wat voorgesteld wordt, de combinatie van optie 1, het verlagen van het vastrecht en optie 3, het verder differentiëren van het variabele deel.

PvdA Drimmelen ziet in deze optie de meeste eerlijke variant om het onderhoud van het riool te kunnen bekostigen binnen het kader van “de vervuiler betaald”, maar misschien moet het motto “de vervuiler betaald” herzien worden in “de belaster betaald?”

Michael van den Berg

Michael van den Berg

Mijn naam is Michael van den Berg. Ik ben geboren op 27 juni 1988 in Oosterhout NB. Dit maakt mij 29 jaar oud. Ik ben in 2016 getrouwd met mijn lieve vrouw en woon samen met haar in Made sinds 2012. Na een periode van verkeerde studie en arbeidkeuzes heb ik mijn heil gevonden in

Meer over Michael van den Berg