Door Peter van Gurp op 27 januari 2017

PvdA Drimmelen verontrust over invoering Blijverslening

PvdA Drimmelen vindt dit een goede zaak, maar het kan en mag niet de bedoeling zijn dat de Blijverslening gebruikt wordt voor andere voorzieningen.

Besteding van de WMO gelden

Tijdens de opinieraad van 19 januari is de Blijverslening besproken. Peter van Gurp, burgerraadslid van PvdA Drimmelen heeft de verantwoordelijke wethouder, dhr. John van Oosterhout er opnieuw opgewezen dat de WMO gelden op de juiste wijze worden ingezet, zodat meer ouderen gebruik kunnen maken van de Blijverslening om zo hun woning levensloopbestendig te maken. PvdA Drimmelen is kritisch als het gaat om de besteding van de WMO gelden in onze gemeente. De Blijverslening zorgt ervoor dat woningen levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Ouderen kunnen daardoor langer in hun eigen woning blijven wonen.
PvdA Drimmelen is namelijk bang dat wanneer iemand recht heeft op een voorziening vanuit de WMO, bijvoorbeeld een traplift, deze aanvrager wordt doorverwezen naar het volgende loket en vervolgens een Blijverslening kan worden afgesloten. PvdA Drimmelen zal hier dan ook kritisch op blijven richting het college.

De Blijverslening maakt deel uit van de nieuwe woonvisie 2017-2021 waarin de ambities op het gebied van wonen in de gemeente Drimmelen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Een visie met een aantal speerpunten waarvan levensloopbestendig wonen er een is. Het project “Wonen met Gemak” helpt hierbij en wij vinden dan ook dat de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) hiervoor een compliment verdient. Om de nodige aanpassingen financieel te kunnen realiseren kunnen ouderen een beroep doen op de Blijverslening.

Bekijk hier belangrijke documenten:

Wilt u een keer meepraten over dit, of een ander onderwerp kom dan langs bij de fractie van PvdA Drimmelen. Wij vergaderen elke dinsdag om 20.00 uur in het gemeentehuis. Ook kunt u ons volgen via onze facebookpagina.

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp