19 juli 2014

PvdA Drimmelen wenst iedereen een prettige vakantie!!!

Pittige discussies tijdens laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.

In de laatste vergadering voor de zomervakantie sprak de gemeenteraad van Drimmelen afgelopen donderdagavond over de plannen voor 2015. Waar normaal de uitgave worden aangepast aan de inkomsten, gaat dat in Drimmelen anders. Al enige tijd vraagt de PvdA maatregelen omdat de begroting vanaf 2015 een tekort laat zien. Andere Drimmelense politieke partijen hebben ervoor gekozen dit te negeren. Nu worden de gevolgen duidelijk. Komend jaar moet de gemeente Drimmelen geld lenen om het onderhoud aan de wegen te kunnen betalen.

Vanaf 2015 krijgt de gemeente er een heleboel taken bij, op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg, participatie en passend onderwijs. Om de deze taken goed te kunnen uitvoeren is in 2011 bij de kerntaken discussie extra ruimte gereserveerd in de gemeentebegroting. Omdat er afgelopen jaren geen maatregelen genomen zijn om de inkomsten en de uitgaven beter op elkaar af te stemmen, is deze extra ruimte nu nodig om het gat in de reguliere begroting te dekken. Voor de nieuwe taken rest alleen een kleine spaarpot, waar eenmalig tegenvallers uit betaald kunnen worden.

Voor de huishoudelijke hulp betekent dit dat er bovenop de rijksbezuiniging van 700.000 euro in Drimmelen 300.000 euro extra bezuinigt moet worden. Deze extra bezuiniging moet in 3 jaar gerealiseerd worden. Hiermee is alleen voor de huishoudelijke hulp de helft van het spaarpotje op gebruikt. De AWBZ taken, de jeugdzorg en de participatiewet, voor deze taken blijft niet heel veel extra budget meer over.

Tijdens de raadsvergadering werd PvdA raadslid Hanneke de Bruijne beschuldigt van doemdenken en het schetsen van spooksenario’s. Helaas liegen de cijfers niet en verteld de PvdA Drimmelen u het eerlijke verhaal. Na de zomervakantie gaat de PvdA fractie weer hard aan het werk om de nieuwe taken op een zo sociaal mogelijke manier uit te gaan voeren. Wilt u meedenken met onze fractie, loop dan na de zomervakantie eens binnen bij een fractie vergadering. Wij zijn alle dinsdagavonden vanaf 20.00 uur te vinden op het gemeentehuis.

De fractie van de PvdA Drimmelen wenst u een fijne zomervakantie!!!