Door Hanneke de Bruijne op 20 december 2015

PvdA Drimmelen wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Als kleinste raadsfractie in de gemeente Drimmelen, is 2015 lokaal een goed jaar geweest. Als kleine oppositiefractie concentreert de fractie van PvdA Drimmelen op de kleine overwinningen. De huidige coalitie is meer bezig met uitdelen, dan oog te hebben voor de zwakkere en hulpbehoevende inwoners van Drimmelen. De kleine overwinningen van onze PvdA fractie, hebben grote positieve gevolgen voor onze inwoners.

Wat heeft PvdA Drimmelen afgelopen jaar bereikt;

 • Oprichting WMO innovatiefonds
  Samen hebben wij ervoor gezorgd dat lokale initiatieven op het gebied van zorg worden ondersteund in de opstartfase. Na aanleiding van een bezoek aan initiatiefnemers voor kleinschalige lokale dagbesteding en de opstartproblemen die zij ondervonden is het WMO innovatiefonds opgericht. Dit fonds maakt lokale kleinschalige zorg op maat mogelijk.
 • Meer subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk
  Samen hebben wij ervoor gezorgd dat gemeentelijke procedures tegen het licht gehouden worden om bureaucratie te verminderen.
  Het werk van vluchtelingenwerk wordt bij het plaatsen van statushouders in de gemeente vergemakkelijkt.
 • Een realistisch onderhoudsbudget voor wegen
  Samen hebben wij ervoor gezorgd dat er extra geïnvesteerd wordt in trottoirs en fietspaden. En dat gebouwen beter toegankelijk worden gemaakt voor inwoners met een beperking.
 • Meer beschikbaar voor huishoudelijke hulp
  Samen hebben wij er mede voor gezorgd dat de extra bezuiniging op de huishoudelijke hulp wordt teruggedraaid en dat er jaarlijks 350.000 euro extra beschikbaar komt. Bij de begrotingsbehandeling 2016 heeft PvdA Drimmelen een tegenbegroting ingediend. In deze tegenbegroting waren meer financiële middelen vrijgemaakt voor het sociaal domein. Met name de extra bezuiniging op de huishoudelijke hulp en het tekort op de jeugdzorg waren hiervoor de aanleiding.

Tot slot wens ik u, ook namens de PvdA steunfractie, hele fijne kerstdagen.

Hanneke de Bruijne
Fractievoorzitter PvdA Drimmelen

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne