4 april 2019

PvdA Drimmelen wil meer zekerheid voor minima met zorgkosten

De gemeente Drimmelen voorziet in een collectieve zorgverzekering voor minima, maar uit het Nibud-onderzoek blijkt dat inwoners met een zorgvraag en een minimum inkomen het moeilijk hebben in de gemeente Drimmelen. PvdA Drimmelen wil daarom in het nieuwe minimabeleid de collectieve zorgverzekering verbeteren en de eigen bijdrage verlagen.

De gemeente Drimmelen voorziet in een collectieve zorgverzekering voor minima. Hier maken veel inwoners gebruik van. Toch blijkt dat met name door stapeling van eigen bijdrage bij bv tandartsbezoek, medicijngebruik of specialistische hulp, de kosten flink op kunnen lopen. Hierdoor komen inwoners in de problemen. PvdA Drimmelen wil daarom de collectieve zorgverzekering verbeteren en de eigen bijdrage verlagen. Deze verbeterde zorgverzekering kan in de plaats komen van het standaard bedrag welke chronisch zieken en gehandicapten met een minimum inkomen in Drimmelen jaarlijks kunnen aanvragen.

 

Een goede collectieve zorgverzekering geeft inwoners met een minimum inkomen meer zekerheid om iedere maand financieel uit te komen, dan een eenmalig vast bedrag.

 

Donderdag 11 april bespreekt de gemeenteraad het nieuwe minima- en schuldhulpverlening beleid. Vorig jaar heeft de gemeenteraad het voorstel van het college terug verwezen. Het nieuwe voorstel van het college is veel beter ontvangen door de gemeenteraad. Nu is het voor PvdA Drimmelen belangrijk om ook de doelgroepen te bereiken, welke volgens het Nibud nog slecht bereikt worden met het beleid.

Komende maandagavond 8 april bespreekt de fractie het minimabeleid in de fractievergadering. Wilt u hier over meepraten, en/of meedenken, schuif dan gerust aan. Wij zijn vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis.

PvdA Drimmelen, aandacht voor elkaar!