Door Hanneke de Bruijne op 29 september 2017

PvdA Drimmelen wil verkeersveiligheid: Overal en voor iedereen

Heeft u de fiets zien staan? De afgelopen maand dook er op verschillende plaatsen in onze gemeente een opvallende fiets op. Deze fiets ingepakt met rode stof, stond opvallend geparkeerd bij onveilige verkeerssituaties. Maar waarom stond de fiets op deze locaties?

Navraag bij PvdA Drimmelen leverde antwoorden op, want PvdA Drimmelen is begonnen met het onder de aandacht brengen van hun verkiezingsprogramma 2018-2022. Een belangrijk thema is verkeersveiligheid. Daarom was september de maand van de verkeersveiligheid. Met de fiets geeft PvdA Drimmelen aan welke situaties zij willen veranderen. Zo heeft de fiets bij een aantal onveilige verkeerssituaties gestaan zoals bij de bocht in de Van Gilslaan – Nieuwelaan (bocht bij AH), de fietsoversteek bij de ingang van Terheijden en bij het slecht verlichte fietspad van Lage Zwaluwe naar het treinstation.

 

PvdA Drimmelen wil onveilige verkeerssituaties aanpakken

Terwijl de vernieuwing van de Oude Weg in Lage Zwaluwe nog aan de gang is, vindt PvdA Drimmelen dat er al een onveilige situatie is, voor met name voetgangers. Een oplossing is om meer parkeerplaatsen aan te leggen bij v.v. Zwaluwe. Het zware verkeer door Lage Zwaluwe zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties met name aan de Gaete en Loonsedijk. PvdA Drimmelen heeft hier al meerdere malen aandacht voor gevraagd en wil de problemen nu definitief oplossen. De bewoners van de Gaete en Loonsedijk hebben zelf goede oplossingen aangedragen om de grote verkeersoverlast in hun straten te verminderen. De haalbaarheid van deze oplossingen moet met spoed onderzocht worden en zo mogelijk worden uitgevoerd. PvdA Drimmelen heeft in haar verkiezingsprogramma een visie over verkeersveiligheid. In een veranderende samenleving moet er meer aandacht zijn voor langzaam verkeer.

Benieuwd welke plannen PvdA Drimmelen nog meer heeft voor de toekomst? Volg ons ook op Facebook.

 

PVDA DRIMMELEN: AANDACHT VOOR ELKAAR

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne