24 juni 2015

PvdA Drimmelen wil volwaardige sporthal in Terheijden ipv dure aanbouw aan De Cour

Morgenavond, donderdag 25 juni, bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen de uitbreiding van De Cour met een Dojo (kleine sportzaal). Het budget voor deze aanbouw en de daarbij benodigde aanpassingen aan De Cour overschrijden het budget van 642.500 euro ruimschoots. Het nieuwe budget ligt ruim boven de 1 miljoen euro. Aan de uitbreiding van De Cour in Terheijden kleven nadelen. Met name op het gebied van de verkeersafwikkeling in de markstraat en de beperkte parkeerruimte.

De fractie van de PvdA Drimmelen vindt dat met het opgerekte budget van ruim 1 miljoen euro betere oplossingen mogelijk zijn. Het beste voorbeeld bevindt zich in de gemeente Drimmelen zelf: Sporthal de Rietgors in Lage Zwaluwe. Daarom zal de PvdA fractie donderdagavond een voorstel indienen om deze mogelijkheid te onderzoeken. Als locatie van de nieuwe sporthal stelt PvdA Drimmelen het E-veld in Terheijden voor.