Door Hanneke de Bruijne op 20 juli 2017

PvdA Drimmelen wil de zorg in de gemeente Drimmelen naar een hoger niveau!

Afgelopen donderdagavond stelde Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter van PvdA Drimmelen twee initiatieven voor om de zorg in de gemeente Drimmelen te verbeteren. De coalitie van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen stemden vooral tegen. PvdA Drimmelen vindt dit schandalig, want de uitvoering van de WMO in de gemeente Drimmelen moet naar een hoger niveau!

Wist u dat: Als een inwoner gebruik maakt van meerdere WMO voorzieningen, de kosten voor de eigen bijdrage snel oplopen? Uit het rekenkamerrapport over het armoedebeleid in de gemeente Drimmelen, blijkt vermindering van de stapeling van kosten voor minima hard nodig te zijn. Volgens wethouder Harry Bakker blijft zorggeld echter onbenut, dus de gemeente Drimmelen kan hier extra op bezuinigen. PvdA Drimmelen vindt het schandalig dat de gemeente Drimmelen met dit soort werkconstructies zelf geld overhoud op het zorgbudget. Daarom stelde PvdA Drimmelen twee initiatieven voor om de zorg in de gemeente Drimmelen te verbeteren.

 

Onze initiatieven voor verbetering WMO zorg

  • PvdA Drimmelen wil dat de alfahulpen in de huishoudelijke hulp recht krijgen op sociale zekerheid. Veel van onze eigen inwoners zijn werkzaam als alfahulp. Het initiatief van PvdA Drimmelen was om de alfahulpen in de huishoudelijke hulp te voorzien van normale arbeidsvoorwaarde met sociale voorzieningen als een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vakantiedagen en de opbouw van een pensioen. Op deze manier worden alfahulpen als volwaardige werknemers behandeld.
  • PvdA Drimmelen wil dat vervoer naar en van dagbesteding meer aandacht krijgt. Dagbesteding is belangrijk, want het helpt onze ouderen langer thuis te blijven wonen en ontlast de mantelzorgers. Het plan van PvdA Drimmelen om het vervoer van en naar dagbesteding te verbeteren, blijkt tijdens deze aanbestedingsperiode niet te verwezenlijken. Daarom wil PvdA Drimmelen bij een nieuwe aanbesteding dat dit vervoer voor meer inwoners geregeld wordt.

Onze initiatieven om de uitvoering van WMO te verbeteren werden afgelopen donderdagavond door de coalitiepartijen Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen weggestemd. Volgens WMO wethouder van Oosterhout (VVD) worden 5% van de indicaties voor zorg niet door inwoners opgenomen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Deze zorgmijders moeten in beeld worden gebracht, zodat er inzicht komt, waarom zij geen gebruik maken van zorg. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente Drimmelen hier onderzoek naar zal doen. Dit is de enige toezegging die PvdA Drimmelen afgelopen donderdag afgedwongen heeft. Alle overige initiatieven werden door de coalitie van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen weggestemd.

 

Denk en Doe Mee Met PvdA Drimmelen

Wilt u meedoen en meedenken met PvdA Drimmelen, neem dan contact met ons op. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, sociaal betrokken inwoners van Drimmelen, die in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, hun nek durven uitsteken, en actief willen meedoen in de fractie van PvdA Drimmelen.

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne