13 april 2017

Rekenkameronderzoek legt asociaal beleid bloot

In de laatste opinieronde besprak de gemeenteraad het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid van de gemeente Drimmelen. Uit dit onderzoek komt met name het WMO beleid van de gemeente Drimmelen in een negatief daglicht te staan.

PvdA Drimmelen schrikt van uitkomsten onderzoek armoedebeleid

Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Drimmelen de enige onderzochte gemeente is, waar ouderen met een minimum inkomen en een zorgvraag, niet rond kunnen komen. Zij komen in de problemen omdat, zo stelt het rapport, er te veel eigen bijdragen worden gevraagd. In Drimmelen blijft jaarlijks ruim 1 miljoen euro aan zorggeld over, maar de coalitie van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen gebruiken liever het zorggeld voor andere dingen, zoals het wegwerken van achterstallig onderhoud, of de aanleg van kunstgrasvelden. PvdA Drimmelen strijdt al jaren voor een eerlijker WMO beleid, zodat geld voor de zorg besteed wordt aan de zorg!

Lees hier het rekenkameronderzoek van de gemeente Drimmelen.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat verschillende sociale beleidsvelden niet met elkaar samenwerken, maar langst elkaar heen. Zo worden inwoners van het kastje naar de muur gestuurd, i.p.v. binnen de beschikbare regelingen de juiste oplossing te zoeken. Bepaalde inwoners kunnen, ondanks het gemeentelijke armoedebeleid, de touwtjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Het hebben van een baan is de beste manier uit de armoede te komen, maar in de gemeente Drimmelen gaan inwoners met een uitkering erop achteruit als zij een baan accepteren. Deze armoedeval zal actief bestreden moeten worden. Voor inwoners met alleen AOW geldt dat zij niet meer middels betaald werk extra kunnen verdienen. PvdA Drimmelen wil uitbreiding van de voorzieningen van inwoners met een minimum inkomen. Voor de inwoners met alleen AOW moeten extra voorzieningen komen, want geld voor de zorg moet besteed worden aan de zorg!

 

MEER INFORMATIE

Heeft u een vraag over dit of een ander onderwerp? Of wilt u meepraten of meedenken met de PvdA Drimmelen, loop dan eens binnen op onze fractievergadering. De fractie van de PvdA vergadert iedere dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis.